Kako su operatori prenosnih sistema BiH, Hrvatske i Srbije ujedinili evropsku sinhronu zonu posle raspada na dva dela?

03 марта 2021 - Najnoviji izveštaj evropske agencije ENTSO-E objašnjava kako su kompanije iz regiona obavile spajanje sinhrone zone Kontinentalna Evrope.

entso e ernestinovo system separation continental europe

ENTSO-E: Raspad evropske sinhrone zone na dva dela počeo je u Hrvatskoj

28 јануара 2021 - Ispad opreme u hrvatskoj TS Ernestinovo bio je inicijalni događaj koji je doveo do razdvajanja zone Kontinentalna Evropa na dva dela 8. januara.

entso e sinhrona zona raspad januar 2021

Kako se evropska sinhrona zona raspala na dva dela?

21 јануара 2021 - Zbog prekida rada nekoliko elemenata prenosne mreže, sinhrona zona Kontinentalna Evropa raspala se na dva...

ELES dobio preko 100 milliona evra od EU, Japana za razvojne projekte

18 новембра 2020 - Prvi čovek ELES-a Aleksander Mervar opisuje napore za pravičnu energetsku tranziciju i razvojne projekte operatora prenosnog sistema Slovenije

kostt-ems-entsoe-prenosni-sistem

KOSTT: Sporazum o povezivanju sa ENTSO-E stupa na snagu

05 октобра 2020 - Kosovski operator prenosnog sistema KOSTT ispunio je sve uslove da radi nezavisno od Srbije, saopštila...

Kosovski KOSTT i ENTSO-E sporazum

ENTSO-E i kosovski* KOSTT potpisali sporazum o povezivanju

03 јула 2020 - Operator prenosnog sistema KOSTT će, pošto je evropski ENTSO-E to prihvatio, postati nezavisna kontrolna zona...

kostt entso ems

KOSTT: ENTSO-E izglasao da kosovski prenosni sistem ne bude pod kontrolom EMS-a

21 априла 2020 - Glasanje o novom sporazumu o povezivanju između kosovskog operatora prenosnog sistema KOSTT i Evropske mreža...

kostt ost sporazum

KOSTT i OST potpisali sporazum o uspostavljanju regulatornog bloka Kosovo*-Albanija

04 децембра 2019 - Kosovski operator prenosnog sistema KOSTT i albanski operator prenosnog sistema OST potpisali su sporazum o...

ENTSO-E

Izabrano novo rukovodstvo organizacije ENTSO-E

02 јула 2019 - Novo rukovodstvo Evropske mreže operatora prenosnih sistema za električnu energiju (ENTSO-E) će predvoditi Herve Laffaye,...

KOSTT-trafostanica-Ilirida

KOSTT završio radove na trafostanici Ilirida 110/10(20) kV

24 јуна 2019 - Operator prenosnog sistema Kosova* KOSTT završio je radove na trafostanici 110/10(20) Ilirida sa podzemnim dalekovodima...

Početak rada makedonskog dan-unapred tržišta zakazan za novembar 2019.

23 новембра 2018 - Početak rada dan-unapred tržišta za električnu energiju u Makedoniji zakazan je za kraj novembra 2019....

Frequency-deviations-in-CE-power-system-started-again---EU-TSOs-technical-measures-kicked-of

Novi poremećaji frekvence evropske sinhrone zone zbog spora Srbije i Kosova*

12 јула 2018 - Novi program za kompenzaciju, koji su uspostavili operatori prenosnog sistema u sinhronoj zoni Kontinentalna Evropa,...

Page:
1 2