Kontakt

Organizacija civilnog društva
CENTAR ZA PROMOCIJU ODRŽIVOG RAZVOJA – CPOR

Tim:

Branislava Jovičić, urednica
Imejl: branislava.jovicic[at]balkangreenenergynews.com

Vladimir Spasić, novinar
Imejl: vladimir.spasic[at]balkangreenenergynews.com 

Igor Todorović, novinar
Imejl: igor.todorovic[at]balkangreenenergynews.com 

Saopštenja:
press.release[at]balkangreenenergynews.com