Događaji

Makedonski energetski forum MEF '21

Datum: 12-14. septembar 2021.

Lokacija: Skoplje, Severna Makedonija

World Hydropower Congress

Organizator: International Hydropower Association

Datum: 23-24. septembar 2021.

Lokacija: Kostarika

Regionalna konferencija o energiji vodika RHEC-2021

Organizator: MIPRO

Datum: 27. septembra - 1. oktobar 2021.

Lokacija: Opatija, Hrvatska

Powering Net Zero

Organizator: Energy Institute

Datum: 6. oktobar

Lokacija: Onlajn

16th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES)

Organizator: SDEWES

Datum: 10-15. oktobar 2021.

Lokacija: Dubrovnik, Hrvatska

RE-Source

Organizator: Re-Source Platform

Datum: 13-15. oktobar 2021.

Lokacija: Amsterdam, Holandija

Energy Trading Central & South Eastern Europe (ETCSEE)

Organizator: Clarion Energy

Datum: 20-21. oktobar 2021

Lokacija: Prag, Češka

Konferencija UN o klimatskim promenama UK 2021 – COP26

Organizator: Ujedinjene nacije

Datum: 1-12. novembar 2021.

Lokacija: Glazgov, Velika Britanija

Green Fest – Međunarodni festival zelene kulture

Organizator: Centar za unapređenje životne sredine

Datum: 8-15. novembar 2021.

Lokacija: Beograd, Srbija

Electric City 2021

Organizator: Wind Europe

Datum: 23-25. novembar 2021.

Lokacija: Kopenhagen, Danska

4th European Sustainable Phosphorus Conference 2021 (ESPC4)

Organizator: European Sustainable Phosphorus Platform

Datum: 20-22. maj 2022.

Lokacija: Beč, Austrija