O nama

Balkan Green Energy News je vodeći, besplatan onlajn portal koji prati teme održivog energetskog razvoja, klimatskih promena, zaštite životne sredine i mobilnosti kroz redovno objavljivanje vesti, informacija o promeni zakonske regulative i investicionih mogućnosti u zemljama Balkana: Srbija, Kosovo*, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Albanija, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Grčka, Kipar i Turska.

Projekat je namenjen kompanijama, finansijskim institucijama, donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, međunarodnim organizacijama, investicionim fondovima, konsultantskim kućama, preduzetnicima, organizacijama civilnog društva, kao i ostalim zainteresovanim stranama koje su prisutne na Balkanu ili tek planiraju svoje prisustvo.

Balkan Green Energy News je projekat Centra za promociju održivog razvoja (CPOR), organizacije civilnog društva sa sedištem u Beogradu, Srbija. Cilj organizacije je da doprinese promociji koncepta održivog razvoja u Srbiji i drugim zemljama Balkana kroz podizanje svesti, zagovaranje, diseminaciju informacija, edukaciju relevantnih ciljnih javnosti i organizovanje događaja. CPOR takođe ostvaruje partnerstva i umrežava se sa drugim organizacijama, kompanijama, institucijama i pojedincima čije strategije, programi i aktivnosti doprinose promociji održivog razvoja.

 

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.