TE-Tuzla-garancija

Parlament FBiH odobrio garanciju za blok 7 u TE Tuzla uprkos protivljenju Energetske zajednice

08. mart 2019 - Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) odobrio je davanje garancije FBiH Elektroprivredi Bosne...

Sekretarijat Energetske zajednice pozvao Parlament da odloži odluku o garanciji za novi blok TE Tuzla

26. februar 2019 - Sekretarijat Energetske zajednice (EZ) je pozvao Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) da odloži odlučivanje...

Projekat TE Ugljevik 3 neće koristiti odobrenu ekološku dozvolu

30. novembar 2018 - Bosna i Hercegovina se obavezala da neće koristiti ekološku dozvolu izdatu u nepravilno sprovedenoj proceduri...

Energetska zajednica savetuje Parlament FBiH da ne odobri kredit za novi blok TE Tuzla

01. oktobar 2018 - Energetska zajednica (EnZ) preporučuje Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) da ne odobri garancije za...

BiH menja ekoloske dozvole za dve nove elektrane da bi ispostovala direktivu EU

BiH menja ekološke dozvole za dve nove elektrane da bi ispoštovala direktivu EU

12. decembar 2017 - Sekretarijat Energetske zajednice (EZ) i vlasti Bosne i Hercegovine (BiH) dogovorili su promenu ekoloških dozvola...

tuzla zagadjenje termoelektrana

Termoelektrana najveći zagađivač vazduha u Tuzli

02. novembar 2016 - Od 20 uzastopnih dana, koliko je trajalo merenje kvaliteta vazduha u Tuzli, tokom čak 12...

Strana:
1