CWP Global gradi Solarinu snage 150 MW kod Zajecara

CWP će u elektranu Solarina ugraditi panele koji prate putanju Sunca

18 фебруара 2022 - Zaječar je stavio na javni uvid Plan detaljne regulacije za Solarinu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu tog Plana

Page:
1