Broj prevremenih smrtnih slučajeva zbog aerozagađenja u Evropi i dalje veoma visok uprkos poboljšanju kvaliteta vazduha

27 новембра 2020 - Broj prevremenih smrtnih slučajeva zbog aerozagađenja u Evropi i dalje je veoma visok, oko 400.000...

Evropska agencija za zivotnu sredinu pomaze Energetskoj zajednici u evidentiranju zagadjujucih emisija

Evropska agencija za životnu sredinu pomaže Energetskoj zajednici u evidentiranju zagađujućih emisija

23 марта 2018 - Sekretarijat Energetske zajednice sarađivaće sa Evropskom agencijom za životnu sredinu u ispunjavanju obaveze članica da...

Počela edukacija o upravljanju otpadom za državne službenike BiH

23 фебруара 2017 - Početna radionica Programa izgradnje kapaciteta za dugoročnu održivost u sektoru upravljanja čvrstim otpadom u BiH...

EU reciklira 44 odsto komunalnog otpada, cilj je polovina

17 фебруара 2017 - Zemlje Evropske unije reciklirale su 44 odsto komunalnog otpada 2014. godine, čime su se približile...

Agencija za zastitu zivotne sredine

Agencija za zaštitu životne sredine Srbije među najuspešnijim u Evropi

23 децембра 2016 - Agencija za zaštitu životne sredine Srbije saopštila je da se nalazi među najbolje ocenjenim agencijama...

Page:
1