dalekovod-eles-ugovor-slovenija-madjarska

Hrvatski Dalekovod gradi prvi dalekovod između Slovenije i Mađarske

25 јуна 2020 - Hrvatska kompanija Dalekovod potpisala je ugovore za tri projekta sa slovenačkim operatorom prenosnog sistema ELES....

Premijeri-FBiH-RS-investicije-Elektroprenos-BiH

Elektroprenos BiH usvojio Plan investicija vredan 88,9 miliona evra

18 јуна 2020 - Skupština akcionara kompanije za prenos električne energije Elektroprenos – Elektroprijenos BiH odobrila je Plan investicija...

Gradnja dalekovoda Kragujevac-Kraljevo

Počela izgradnja dalekovoda Kragujevac-Kraljevo, vrednog 13,5 miliona evra

17 јуна 2020 - EMS za prvu fazu Transbalkanskog koridora, vrednu 157 miliona evra, koristi KfW-ov zajam od 15...

Energoinvest-i-Koncar-grade-prvi-dalekovod-izmedju-Makedonije-i-Albanije

Energoinvest i Končar grade prvi dalekovod između S. Makedonije i Albanije

12 фебруара 2020 - Operator prenosnog sistema Severne Makedonije MEPSO potpisao je ugovore za prvi dalekovod, koji će povezati...

Elnos Grupa

Budućnost je pred onima koji energiju znaju čuvati

04 фебруара 2020 - Jedno je sasvim sigurno, godine neracionalnog trošenja energije su iza nas, a budućnost je pred...

KOSTT-trafostanica-Ilirida

KOSTT završio radove na trafostanici Ilirida 110/10(20) kV

24 јуна 2019 - Operator prenosnog sistema Kosova* KOSTT završio je radove na trafostanici 110/10(20) Ilirida sa podzemnim dalekovodima...

INSPIRE-grid-projekat

INSPIRE-Grid projekat: Postizanje konsenzusa o proširenju elektroenergetske mreže

09 априла 2019 - Projekat INSPIRE-Grid (Poboljšano i unapređeno učešće zainteresovanih strana u jačanju prenosne mreže za električnu energiju)...

Severna Makedonija i Kosovo* potpisali Memorandum o saradnji u energetici

13 фебруара 2019 - Ministarstvo ekonomije Severne Makedonije i Ministarstvo za ekonomski razvoj Kosova* potpisali su Memorandum o saradnji...

Slovenija i Bugarska dobile 76 miliona evra iz EU fonda za dva prekogranična dalekovoda

24 јануара 2019 - Evropska unija odobrila je 48,2 miliona evra u okviru programa Connecting Europe Facility (CEF) slovenačkom...

Makedonija planira tender za OIE – MEPSO potpisao ugovore za modernizaciju prenosne mreže

06 новембра 2018 - Makedonija će do kraja 2018. godine objaviti tender za izgradnju novih solarnih fotonaponskih sistema i...

Elektroprenos BiH izgradio dalekovod 110 kV u susret novim vetroparkovima

17 октобра 2018 - Elektroprenos BiH, nezavisni operator prenosnog sistema Bosne i Hercegovine (BiH), završio je izgradnju dalekovoda 110...

EMS gradi trafostanicu Bistrica vrednu 8,15 miliona evra

EMS gradi trafostanicu Bistrica vrednu 8,15 miliona evra

15 јуна 2018 - Elektromreža Srbije (EMS) započela je pripremu terena za izgradnju trafostanice Bistrica vredne 8,15 miliona evra...

Page:
1 2