Pilot projekat za prikupljanje otpadnog jestivog ulja u Hrvatskoj

Pilot projekat za prikupljanje otpadnog jestivog ulja u Hrvatskoj

27 October 2017 - Hrvatska naftna i gasna kompanija INA pokrenula je pilot-projekat za prikupljanje otpadnog jestivog ulja na...

INA razmatra izgradnju biorafinerije i logističkog centra u Sisku

13 September 2017 - Hrvatska naftna kompanija INA razmatra mogućnost pretvaranja rafinerije u Sisku prvo u logistički centar a...

Page:
1