AERS

Agencija za energetiku dobila novog predsednika i članove Saveta

26 марта 2018 - Narodna skupština izabrala je novog predsednika i članove Saveta Agencije za energetiku (AERS), jer je...

Agencija za energetiku odobrila planove EMS-a za razvoj i ulaganje u prenosni sistem

Agencija za energetiku odobrila planove EMS-a za razvoj i ulaganje u prenosni sistem

29 децембра 2017 - Savet Agencije za energetiku odobrio je Plan razvoja prenosnog sistema za električnu energiju za period...

Direktor Energetske zajednice predstavio poslanicima napredak Srbije u postovanju pravnih tekovina EU

Direktor Energetske zajednice predstavio poslanicima napredak Srbije u poštovanju pravnih tekovina EU

28 децембра 2017 - Srbija je prva članica Energetske zajednice (EZ) koja je u svoje zakonodavstvo prenela Treći energetski...

Agencija za energetiku odobrila ugovore EMS-a sa regionalnim operatorima prenosnog sistema

Agencija za energetiku odobrila ugovore EMS-a sa regionalnim operatorima prenosnog sistema

14 децембра 2017 - Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) dao je saglasnost na ugovore između operatora prenosnog...

EMS sertifikovan kao operator prenosnog sistema električne energije

18 августа 2017 - Elektromreža Srbije (EMS) dobila je sertifikat kao operator prenosnog sistema električne energije, što otvara put...

Srbija pokrenula proceduru za izbor novog predsednika i članova Saveta AERS-a

26 јула 2017 - Srbija je pokrenula proceduru za izbor novog predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku (AERS)...

Page:
1 2