Električna energija

UPDATE: EU pruža pomoć Agenciji za energetiku Republike Srbije za unapređenje regulatornih politika, mehanizama, praksi u skladu sa pravnim tekovinama EU – rezultati II kvartala

UPDATE-EU-pomoć-aers-pravne-tekovine-rezultati-II-kvartal.jpg

Foto: Michael Gaida from Pixabay

Objavljeno

15.08.2019.

Država

Komentari

0

Podeli

Objavljeno

15.08.2019.

Država

Komentari

0

Podeli

 • Projekat: Tehnička pomoć Agenciji za energetiku Republike Srbije – Usklađivanje zadataka nacionalnog regulatornog tela sa Trećim energetskim paketom
 • Trajanje projekta: jul 2018 – januar 2020. godine
 • Zemlja: Srbija
 • Korisnici: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, dok je Agencija za energiju Republike Srbije krajnji korisnik rezultata aktivnosti projekta
 • Finansiranje: Ovaj projekat se sprovodi uz sufinansiranje Evropske unije i Republike Srbije (EuropeAid/138046/IH/SER/RS)
 • Implementiranje: LDK Consultants Global EEIG u konzorcijumu sa GFA Consulting Group, GFA South East Europe, Kantor Management Consultants i Quiditta doo

KONTEKST

Projekat je deo Akcionog programa za Srbiju EU (2014) i usmeren je ka obezbeđivanju podrške energetskom sektoru u pogledu povećanja bezbednosti snabdevanja, uvođenja konkurentnijih struktura energetskog tržišta i unapređenja održivog razvoja energetskog sektora. Korisnik projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike, dok je Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS) krajnji korisnik rezultata aktivnosti projekta.

CILJ

Specifični cilj projekta je da se doprinese usklađivanju sprovođenja politike, praćenja i harmonizacije srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU o energetici (acquis). Cilj projekta je da osigura da regulatorne politike, mehanizmi i prakse budu primenjene u skladu sa najboljim regulatornim praksama i važećim propisima Energetske zajednice, koji obuhvataju propise Trećeg paketa o unutrašnjem energetskom tržištu EU, Infrastukturni paket i važeća Mrežnih pravila.

Projekat podržava nastojanja da građani Srbije dobiju pouzdanu i održivu energiju po pristupačnim cenama, podstiče investicije u mrežnu infrastukturu u energetskom sektoru i doprinosi stvaranju integrisanog energetskog tržišta EU.

Širi uticaj projekta:

 • Sprovođenje politika, usklađivanje nacionalnog zakonodavnog okvira sa pravnim tekovima Evropske unije u oblasti enegetike
 • Konkurentnost tržišta električne energije zasnovanog na nediskriminatornosti, javnosti i transparentnosti;
 • Zaštita potrošača energetskih proizvoda;
 • Razvoj tržišta električne energije i prirodnog gasa i njihovo povezivanje sa jedinstvenim energetskim tržištem Evropske unije.

REZULTATI

II kvartal 2019.

Tokom drugog kvartala 2019. godine, realizovane su i zaokružene sledeće projektne aktivnosti:

ldk-eu-pomoc-aers.png

 1. Uspostavljanje kriterijuma za procenu potrebe za regulacijom cena u određenim segmentima tržišta električne energije

Nakon stupanja na snagu novog Zakona o energetici krajem 2014. godine, samo domaćinstva i mala i srednja preduzeća (MSP) imaju pravo na garantovano snabdevanje električnom energijom po cenama koje reguliše Agencija za energetiku Republike Srbije. Pored toga, obezbeđivanje sekundarnih i tercijarnih rezervi koje su potrebne za balansiranje elektroenergetskog sistema takođe predstavlja sistemsku uslugu koja je podložna regulisanju cena. Projektni tim je detaljno analizirao sve aspekte procesa liberalizacije tržišta u Srbiji, uključujući i pitanja poput razvoja nacionalne i regionalne konkurentnosti i zaštite ugroženih kupaca i dao je preporuku Agenciji za energetiku u vezi sa internim procedurama i kriterijumima za procenu potreba za budućom regulacijom cena u domaćinstvima, malim i srednjim preduzećima, kao i za sekundarne i tercijarne rezerve.

 1. Utvrđivanje kriterijuma za ukidanje rezervnog snabdevača u elektroenergetskom sektoru

Uloga rezervnog snabdevača u Srbiji, u skladu sa definicijama Zakona o energetici iz 2014. godine, jeste da obezbedi neprekidno snabdevanje električnom energijom potrošačima koji ne ispunjavaju uslove za garantovani režim snabdevanja. U tom kontekstu, Agencija za energetiku Republike Srbije ima ovlašćenje da proceni neophodnost rada rezervnog snabdevača i njegov uticaj na konkurenciju. Projektni tim je izradio detaljne studije slučaja rezervnih snabdevača u državama članicama EU, procenio je neophodnost rada rezervnog snabdevača u elektroenergetskom sektoru u skladu sa stanjem na tržištu i dao je preporuke Agenciji za energetiku Republike Srbije u pogledu uloge i funkcije rezervnog snabdevača u budućnosti, uključujući kriterijume za procenu mogućeg vremena njegovog ukidanja.

 1. Programi usklađivanja za ODS električne energije i gasa

Jedan od ključnih zahteva Trećeg energetskog paketa je razdvajanje vertikalno integrisanih energetskih kompanija, čime se eliminiše rizik od diskriminacije u pogledu rada mreža i načina na koji se omogućuje pristup ovim mrežama. U tom cilju, operatori distributivnog sistema su dužni da utvrde programe usaglašenosti i godišnje izveštaje da bi obezbedili nediskriminatorno ponašanje i pravilno praćenje procesa razdvajanja. Projektni tim je izradio regulatorne instrukcije za osoblje u ODS-u o načinima razvijanja i sprovođenja tih programa, uz praktične preporuke o vrsti mera koje treba da budu obuvaćene programom i načinu na koje ove mere treba primenjivati i pratiti u godišnjim izveštajima. Pored toga, praktične smernice su date Agenciji za energetiku Republike Srbije za procenu sadržaja programa usklađivanja i odgovarajućih godišnjih izveštaja.

 1. Preporuke u pogledu podsticaja za regulatorne investicije u infrastrukturne projekte u oblasti elektroenergetske mreže i sistema prirodnog gasa

Direktiva 347/2013 EU, koja je transponovana u pravni okvir Energetske zajednice, pružila je smernice o upravljanju rizicima velikih infrastrukturnih projekata u oblasti elektroenergetskih mreža i sistema prirodnog gasa, kao i sugestije u vezi sa tim koju vrstu regulatornih podsticaja treba obezbediti za promociju razvoja ovih projekata i ublažavanje nastalih rizika.  U tom kontekstu, projektni tim je detaljno pregledao i procenio odgovarajući regulatorni okvir koji je uspostavila Agencija za energetiku Republike Srbije kako bi ustanovili da li se stvaraju dodatni rizici ili prepreke za investicije u mrežnu infrastrukturu. Pored toga, Agenciji za energetiku Republike Srbije su predloženi regulatorni podsticaji za ceo paket infrastrukturnih projekata za sisteme električne energije i prirodnog gasa koje treba primeniti u slučaju da određeni promoter projekta ima veće rizike u poređenju sa rizicima koje obično podrazumeva jedan uporediv infrastrukturni projekat.

 1. Procena i unapređenje regulatornog okvira za kvalitet usluge

Opšti cilj regulacije kvaliteta usluga na nivou električne energije i prirodnog gasa jeste da se garantuje dobar nivo kontinuiteta snabdevanja, kvalitet napona i gasa, kao i efikasne usluge za potrošače električne energije i gasa. Projektni tim je u početku sproveo procenu nedostataka zakonodavnog okvira Srbije u pogledu zahteva Trećeg energetskog paketa, a u isto vreme je analizirao i najbolje prakse primenjivane na nivou EU. Sledeći korak je podrazumevao izradu odgovarajućih indikatora i standarda za snabdevače električnom energijom i prirodnim gasom i pružanje podrške Agenciji za energetiku Republike Srbije u pogledu izrade regulatornih upustava  za dostavljanje podataka o kvalitetu usluga.  Poslednji deo rada je bio fokusiran na izdavanje preporuka za budući razvoj regulatornih mehanizama u pogledu regulacije cena i planiranja mreže, a predložene su i metodologije za izračunavanje kompenzacije za potrošače u slučajevima odstupanja u kvalitetu isporučene usluge.

I kvartal 2019. 

Tokom prvog kvartala 2019. godine, sprovedene su i zaokružene naredne projektne aktivnosti:

 1. Procena aktivnosti praćenja koje obavlja Agencija za energetiku

Solidan regulatorni okvir za praćenje omogućava regulatornom telu da proceni neometano funkcionisanje energetskih tržišta i učinak regulisanih energetskih subjekata, kao i da ispravi poremećaje, identifikuje oblasti koje je potrebno unaprediti i utvrdi dalje aktivnosti u korist potrošača energije. Projektni tim je procenio aktivnosti praćenja koje se trenutno sprovode, u pogledu njihovog obima, efikasnosti, efektivnosti, kao i adekvatnosti osoblja koje te aktivnosti sprovode, te je ukazao na nedostatke, kao i na elemente praćenja koje bi trebalo unaprediti tokom naredne faze projekta.

 1. Nove metodologije obračunavanja i numeričke procene vrednosti neisporučene energije relevantnim kategorijama potrošača u sektorima električne energije i prirodnog gasa

Obračunavanje vrednosti neisporučene energije omogućava efektivniji i efikasniji prelaz na liberalizovano tržište. Koristi se i prilikom procene projekata energetske infrastrukture i odražava stvarne troškove potrošača usled prekida u napajanju energijom, te na taj način stvara realne osnove za donošenje odluka o investiranju. U ovom kontekstu, projektni tim je izradio metologije za obračun i obavio numeričke procene vrednosti neisporučene energije za razne kategorije potrošača u sektoru električne energije i prirodnog gasa i obezbedio podizanja kapaciteta zaposlenih u AERS-u za obavljanje aktivnosti u ovoj oblasti.

3. Sertifikacija operatora prenosnih sistema električne energije i prirodnog gasa

Razdvajanje energetskih subjekata sprečava diskriminaciju prilikom pristupa mrežama električne energije i prirodnog gasa, omogućava fer tržišnu konkurenciju i može da dovede do pristupačnijih cena za potrošače. Projektni tim je kreirao proceduru za sertifikaciju operatora prenosnog sistema, koja će se koristiti za proveru usklađenosti operatora sa pravilima o razdvajanju koja su sadržana u Trećem paketu propisa EU o unutrašnjem tržištu. Sprovedena je i radionica za obuku, čiji je cilj bio podizanja kapaciteta AERS-a u domenu sertifikacije.

SLEDEĆI KORACI

U preostalom projektnom periodu predviđene su aktivnosti za podizanje kapaciteta, kao i pružanje podrške Agenciji za energetiku Republike Srbije za procenu i praćenje planova za razvoj mreže električne energije i prirodnog gasa, razvoj alatki za procenu planova za ugradnju pametnih brojila, izradu specifikacija za alat za upoređivanje cena električne energije i prirodnog gasa, kao i druge aktivnosti u dogovoru sa institucijom koja je korisnik ovog projekta.

Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

Crna Gora ima potencijal za gradnju vetroelektrana na moru snage 2.300 MW

Crna Gora ima potencijal za gradnju vetroelektrana na moru snage 2.300 MW

15. avgust 2019. - Studiju o potencijalu uradili su Miloš Bogdanović iz Kotora i profesor Pomorskog fakulteta u Kotoru Špiro Ivošević

prozjumeri srbija solar analiza domacinstva firme

Dvogodišnjica prozjumera u Srbiji: Cifra dostigla 3.000, ali iskorišćeno samo jedan odsto krovova kuća

15. avgust 2019. - Analiza "Dve godine prozjumera u Srbiji", koju je pripremio Dejan Stojadinović, energetski konsultant, pokazala je da će sadašnjim tempom Srbija iskoristiti potencijal za krovne solarne elektrane za 340 godina

Reforma trzista elektricne energije gasa vodonika EU stupa na snagu

Reforma tržišta električne energije, gasa, vodonika u EU stupa na snagu

15. avgust 2019. - EU je ozakonila reformu tržišta električne energije i gasa te vodonika i drugih takozvanih dekarbonizovanih gasova

Messer Tehnogas Mirjana Jukic Beogradski energetski forum Srbiji Messer dekarbonizaciju

Vodeći industrijski proizvođač u Srbiji Messer Tehnogas sprema investicije u dekarbonizaciju

15. avgust 2019. - Messer Tehnogas namerava da velik deo svojih potreba za električnom energijom pokrije iz vlastitih fotonaponskih pogona