Osnovan Stalni savetodavni forum energetskih regulatora Balkana

12.10.2018. - Nacionalni energetski regulatori Bugarske, Grčke, Srbije, Makedonije i Crne Gore potpisali su Sporazum o uspostavljanju...

EMS sertifikovan kao operator prenosnog sistema električne energije

18.08.2017. - Elektromreža Srbije (EMS) dobila je sertifikat kao operator prenosnog sistema električne energije, što otvara put...

Srbija pokrenula proceduru za izbor novog predsednika i članova Saveta AERS-a

26.07.2017. - Srbija je pokrenula proceduru za izbor novog predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku (AERS)...

Page:
1