x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Vaša imejl adresa je sigurna kod nas

x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Your email is safe with us

EU pomaže Agenciji za energetiku da unapredi regulatorne politike, mehanizme i prakse u skladu sa pravnom tekovinom EU

28.05.2019. | Komentari: 0Autor:

Slika: Markus Distelrath
EU pomaže Agenciji za energetiku da unapredi regulatorne politike, mehanizme i prakse u skladu sa pravnom tekovinom EU

 • Projekat: Tehnička pomoć Agenciji za energetiku Republike Srbije – Usklađivanje zadataka nacionalnog regulatornog tela sa Trećim energetskim paketom
 • Trajanje projekta: jul 2018 – januar 2020
 • Zemlja: Srbija
 • Korisnici: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, dok je Agencija za energiju Republike Srbije krajnji korisnik rezultata aktivnosti projekta.
 • Finansira: Ovaj projekat se sprovodi uz sufinansiranje Evropske unije i Republike Srbije (EuropeAid/138046/IH/SER/RS).
 • Implementira: LDK Consultants Global EEIG u konzorcijumu sa GFA Consulting Group, GFA South East Europe, Kantor Management Consultants i Quiditta doo.

KONTEKST

Projekat je deo Akcionog programa EU za Srbiju (2014) i usmeren je ka obezbeđivanju podrške energetskom sektoru u pogledu povećanja bezbednosti snabdevanja, uvođenju konkurentnijih struktura energetskog tržišta i unapređenju održivog razvoja energetskog sektora. Korisnik projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike, dok je Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS) krajnji korisnik rezultata aktivnosti projekta.

CILJEVI

Specifični cilj projekta je da doprinese usklađivanju sprovođenja politike, praćenja i harmonizacije srpskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU o energetici (acquis). Cilj projekta je da osigura da regulatorne politike, mehanizmi i prakse budu implementirani u skladu sa najboljim regulatornim praksama i odredbama zakona u okviru Energetske zajednice koji se sastoje od Trećeg energetskog paketa EU, Infrastrukturnog paketa EU i mrežnih kodova.

Projekat podržava nastojanja da stanovništvo Srbije dobija pouzdanu i održivu energiju po pristupačnim cenama, podstiče investicije u mrežnu infrastukturu u energetskom sektoru i doprinosi stvaranju integrisanog energetskog tržišta EU.

Širi uticaj projekta:

 • Sprovođenje politika, usklađivanje nacionalnog zakonodavnog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti enegetike
 • Konkurentnost tržišta električne energije zasnovanog na nediskriminatornosti, javnosti i transparentnosti;
 • Zaštita potrošača energetskih proizvoda;
 • Razvoj tržišta električne energije i prirodnog gasa i njihovo povezivanje sa jedinstvenim energetskim tržištem Evropske unije.

 

REZULTATI

U prvom kvartalu 2019. godine ostvarene su sledeće projektne aktivnosti:

 1. Procena aktivnosti praćenja koje obavlja Agencija za energetiku

Solidan regulatorni okvir za praćenje omogućava regulatornom telu da proceni neometano funkcionisanje energetskih tržišta i učinak regulisanih energetskih subjekata, kao i da ispravi poremećaje, identifikuje oblasti koje je potrebno unaprediti i utvrdi dalje aktivnosti u korist potrošača energije. Projektni tim je procenio aktivnosti praćenja koje se trenutno sprovode, u pogledu njihovog obima, efikasnosti, efektivnosti, kao i adekvatnosti osoblja koje te aktivnosti sprovode, te je ukazao na nedostatke, kao i na elemente praćenja koje bi trebalo unaprediti tokom naredne faze projekta.

 1. Nove metodologije obračunavanja i numeričke procene vrednosti neisporučene energije relevantnim kategorijama potrošača u sektorima električne energije i prirodnog gasa

Obračunavanje vrednosti neisporučene energije omogućava efektivniji i efikasniji prelaz na liberalizovano tržište. Koristi se i prilikom procene projekata energetske infrastrukture i odražava stvarne troškove potrošača usled prekida u napajanju energijom, te na taj način stvara realne osnove za donošenje odluka o investiranju. U ovom kontekstu, projektni tim je izradio metologije za obračun i obavio numeričke procene vrednosti neisporučene energije za razne kategorije potrošača u sektoru električne energije i prirodnog gasa i obezbedio podizanja kapaciteta zaposlenih u AERS-u za obavljanje aktivnosti u ovoj oblasti.

 1. Sertifikacija operatora prenosnih sistema električne energije i prirodnog gasa

Razdvajanje energetskih subjekata sprečava diskriminaciju prilikom pristupa mrežama električne energije i prirodnog gasa, omogućava fer tržišnu konkurenciju i može da dovede do pristupačnijih cena za potrošače. Projektni tim je kreirao proceduru za sertifikaciju operatora prenosnog sistema, koja će se koristiti za proveru usklađenosti operatora sa pravilima o razdvajanju koja su sadržana u Trećem paketu propisa EU o unutrašnjem tržištu. Sprovedena je i radionica za obuku, čiji je cilj bio podizanja kapaciteta AERS-a u domenu sertifikacije.

SLEDEĆI KORACI

U preostalom projektnom periodu predviđene su brojne aktivnosti za izgradnju kapaciteta, kao i za davanje podrške za procenu kvaliteta snabdevanja, potrebe za regulacijom cena u određenim segmentima tržišta električne energije, Programa usklađenosti OPS-a i ODS-a, regulatornih podsticaje za ulaganja i drugih važnih oblasti.

Komentari (0)

Budite prvi da unesete komentar za ovaj clanak.

Unesi Komentar

Molimo sačekajte... Unesite obavezna polja. Desila se greška, molimo osvežite stranicu i pokušajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat.