UPDATE-EU-pomoć-aers-pravne-tekovine-rezultati-II-kvartal.jpg

UPDATE: EU pruža pomoć Agenciji za energetiku Republike Srbije za unapređenje regulatornih politika, mehanizama, praksi u skladu sa pravnim tekovinama EU – rezultati II kvartala

15. avgust 2019 - Projekat: Tehnička pomoć Agenciji za energetiku Republike Srbije – Usklađivanje zadataka nacionalnog regulatornog tela sa...

AERS-LDK-eu-regulativa

EU pomaže Agenciji za energetiku da unapredi regulatorne politike, mehanizme i prakse u skladu sa pravnom tekovinom EU

28. maj 2019 - Projekat: Tehnička pomoć Agenciji za energetiku Republike Srbije – Usklađivanje zadataka nacionalnog regulatornog tela sa...

odrzan-pocetni-sastanak-za-projekat-spajanja-trzista-hrvatske-srbije-i-bugarske

Održan početni sastanak za projekat spajanja tržišta Hrvatske, Srbije i Bugarske

05. mart 2019 - Početni sastanak za iniciranje trilateralnog projekta povezivanja tržišta za električnu energiju između Hrvatske, Srbije i...

Aukcije za prekogranične kapacitete na granici sa Bugarskom od 2019. sprovodi Joint Allocation Office

19. decembar 2018 - Aukcije za prekogranične kapacitete za prenos električne energije na granici sa Bugarskom od sledeće godine...

Osnovan Stalni savetodavni forum energetskih regulatora Balkana

12. oktobar 2018 - Nacionalni energetski regulatori Bugarske, Grčke, Srbije, Makedonije i Crne Gore potpisali su Sporazum o uspostavljanju...

Agencija za energetiku dobila novog predsednika i članove Saveta

26. mart 2018 - Narodna skupština izabrala je novog predsednika i članove Saveta Agencije za energetiku (AERS), jer je...

Agencija za energetiku odobrila planove EMS-a za razvoj i ulaganje u prenosni sistem

Agencija za energetiku odobrila planove EMS-a za razvoj i ulaganje u prenosni sistem

29. decembar 2017 - Savet Agencije za energetiku odobrio je Plan razvoja prenosnog sistema za električnu energiju za period...

Direktor Energetske zajednice predstavio poslanicima napredak Srbije u postovanju pravnih tekovina EU

Direktor Energetske zajednice predstavio poslanicima napredak Srbije u poštovanju pravnih tekovina EU

28. decembar 2017 - Srbija je prva članica Energetske zajednice (EZ) koja je u svoje zakonodavstvo prenela Treći energetski...

Agencija za energetiku odobrila ugovore EMS-a sa regionalnim operatorima prenosnog sistema

Agencija za energetiku odobrila ugovore EMS-a sa regionalnim operatorima prenosnog sistema

14. decembar 2017 - Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) dao je saglasnost na ugovore između operatora prenosnog...

EMS sertifikovan kao operator prenosnog sistema električne energije

18. avgust 2017 - Elektromreža Srbije (EMS) dobila je sertifikat kao operator prenosnog sistema električne energije, što otvara put...

Srbija pokrenula proceduru za izbor novog predsednika i članova Saveta AERS-a

26. jul 2017 - Srbija je pokrenula proceduru za izbor novog predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku (AERS)...

Strana:
1