Fortum i EPCG dostavili najbolju ponudu za gradnju solarne elektrane od 250 MW na lokalitetu Briska Gora

22. oktobar 2018 - Ponuda konzorcijuma Elektroprivrede Crne Gore i firme Fortum ocenjena je kao najbolja na tenderu za...

Pristigle tri ponude za izgradnju solarne elektrane snage veće od 200 MW na lokalitetu Briska gora

04. septembar 2018 - Ponude za izgradnju solarne elektrane instalisane snage veće od 200 MW na lokalitetu Briska gora...

Strana:
1