Vesti

Parlamentarci regiona uz podršku GIZ ORF-EE važni akteri u procesu energetske tranzicije

Parlamentarci-iz-regiona-GIZ-ORF-EE

Foto: BGEN

Objavljeno

26.11.2019.

Država

Komentari

0

Podeli

Objavljeno

26.11.2019.

Država

Komentari

0

Podeli

GIZ Otvoreni fond za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (GIZ ORF-EE) je u proteklih osam godina nizom projekata uspostavio snažno partnerstvo i saradnju sa parlamentarcima iz čitavog regiona. Podržavajući rad parlamentaraca kroz regionalnu platformu za razmenu znanja i iskustva u oblasti energetske efikasnosti, klimatskih promena i urbane mobilnosti, GIZ ORF-EE je u ime Vlade Nemačke doprineo ne samo kreiranju i donošenju politika i zakonodavnog okvira za unapređenje energetskih sistema zemalja regiona, nego je i pomogao zemljama regiona da uspešno započnu proces energetske tranzicije i da na novi način promišljaju urbanu mobilnost.

Razgovarali smo sa pet poslanika iz regiona o njihovoj saradnji sa GIZ ORF-EE. Odgovore i utiske parlamentaraca prenosimo u intervjuu koji objavljujemo u dva dela.

Zahvaljujući podršci koju pruža GIZ ORF-EE, teme održive energetike, energetske efikasnosti, klimatskih promena, održive urbane mobilnosti i energetskog siromaštva su uvedene u političku agendu na Zapadnom Balkanu. Gde je ta podrška bila najdragocenija za regionalnu saradnju parlamentaraca u navedenim segmentima? Koji vam je format saradnje sa GIZ ORF-EE posebno koristan u radu?

Aleksandra TOMIĆ, poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije i predsednica Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije (PFEPS) i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Narodna skupština Republike Srbije je obrazovala četiri neformalne poslaničke grupa koje se bave ovim temama. To su Parlamentarni forum za energetsku politiku Srbije (PFEPS), grupa za realizaciju ciljeva održivog razvoja, Zelena poslanička grupa i Ekonomski kokus.

GIZ je prepoznao značaj ovog načina rada. Imamo izuzetno konstruktivnu i plodnu saradnju već dugi niz godina. Sarađivali smo na njegovim projektima za razvoj tržišta biomase u Srbiji i regionu u okviru Dunavske strategije, na projektima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Predstavnici GIZ-a su učestvovali u osnivanju PFEPS-a, kojim predsedavam od 2015. godine, i na svim sastancima. Dali su veoma vredan doprinos prenošenjem znanja i iskustava o najnovijoj politici, propisima, tehnologijama i istraživanjima.

Uz podršku GIZ-a, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju, članovi PFEPS-a su u septembru 2017. godine boravili u studijskoj poseti pokrajini Baden-Virtemberg i upoznali se sa podsticajima i tehnologijama za korišćenje biomase. U junu prošle godine bili su u studijskoj poseti Berlinu, koja je organizovana radi upoznavanja predstavnika parlamenata sa Zapadnog Balkana sa najboljom praksom nemačkog parlamenta (Bundestaga i Bundesrata) u promovisanju održivog korišćenja energije, unapređenja energetske efikasnosti i usklađivanja energetske s klimatskom politikom.

Studijske posete su najviše doprinele unapređenju kvaliteta saradnje među parlamentarcima iz regiona i Nemačke i prenošenju znanja i iskustva.

U poslednje dve godine, članovi Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice učestvovali su u tri Parlamentarna foruma Jugoistočne Evrope o energetskoj efikasnosti i klimi u organizaciji GIZ ORF-EE i u okviru projekta „Regionalna saradnja i razvoj kapaciteta parlamentaraca Jugoistočne Evrope u domenu energetske efikasnosti i zaštite klime“. Sudeći po utiscima mojih kolega i izveštajima, studijske posete su najviše doprinele unapređenju kvaliteta saradnje među parlamentarcima iz regiona i Nemačke i prenošenju znanja i iskustva.

Eduard ŠALJSI, donedavno predsednik parlamentarnog Odbora za proizvodne aktivnosti, trgovinu i životnu sredinu. Sada je državni ministar za zaštitu preduzetništva, ali i poslanik.

Istorija građevinarstva i potrošnje energije u Albaniji se razlikuje od ostatka regiona. Zbog političke i ekonomske tranzicije početkom devedesetih godina prošlog veka, većina domaćinstava je koristila struju za grejanje i hlađenje. Ta situacija je izazvala svakodnevne restrikcije električne energije, gubitke u mreži od 38 procenata i slab povraćaj na investicije.

Zbog političke i ekonomske tranzicije početkom devedesetih godina prošlog veka, većina domaćinstava je koristila struju za grejanje i hlađenje.

Nova socijalistička vlada je 2013. odredila reforme u energetskom sektoru za ključni faktor. Mere su bile u dva smera. Prvo, počela je da primenjuje kazne za nelegalno korišćenje energije, a takođe je unapređen pravni okvir. Dok sam predsedavao parlamentarnim Odborom za proizvodne aktivnosti, trgovinu i životnu sredinu, bio sam veoma uključen u postupak donošenja tri važna nacrta zakona: o proizvodnju struje i tranziciji, o energetskoj efikasnosti i o obnovljivim izvorima energije.

Zahvaljujući regionalnoj saradnji parlamentaraca, koju je podržao GIZ ORF-EE, bolje smo informisani o najboljim primerima uloge poslanika u daljem unapređenju energetske agende, kao i o značaju učešća interesnih grupa u kreiranju politike i zakonodavnoj aktivnosti čime se ostvaruje direktan uticaj na unapređenje kvaliteta zakona i njihovu implementaciju.

Tokom razgovora o predlozima zakona, naš odbor je osmislio sveobuhvatan i inkluzivan proces konsultacija sa svim učesnicima na energetskom tržištu. Održano je sedam javnih slušanja s Ministarstvom infrastrukture i energetike i javnim institucijama, uključujući KESH (Albanska elektroenergetska korporacija) i Nacionalnu agenciju za prirodne resurse, ali i udruženja građevinara i arhitekata i međunarodnim organizacijama poput GIZ-a i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Mediji su takođe pozvani na javna slušanja da bi se omogućila veća vidljivost i da bi se diskusije promovisale.

Tokom razgovora o predlozima zakona, naš odbor je osmislio sveobuhvatan i inkluzivan proces konsultacija sa svim učesnicima na energetskom tržištu.

Akademija za političke studije je održala još dva konsultativna saslušanja sa grupom zainteresovanih strana o nacrtu Zakona o energetskoj efikasnosti. Ta organizacija civilnog društva je ponudila svu podršku i koordinisala svaki detalj koji se ticao učešća više javnih ustanova, donatora, privatnog sektora, civilnog društva i medija. Odbor je primio 15 preporuka i u konačnu verziju dodao neke izmene za osnivanje Fonda za energetsku efikasnost.

Aleksandar DAMJANOVIĆ, poslanik u Skupštini Crne Gore

Zahvaljujući podršci GIZ ORF-EE, već duži niz godina aktivno učestvujem u različitim formama angažmana vezanim za projekte energetske efikasnosti i održivih energetskih izvora, a od nedavno i urbane mobilnosti.

Cijenim da je za svakog parlamentarca sa Zapadnog Balkana izuzetno značajan angažman na pomenute teme, koje uz konstantnu edukaciju, i razmjenu iskustava, doprinose i jačanju regionalne saradnje na jednom od ključnih polja, kao što je energetika.

Učešće na Parlamentarnim forumima Jugoistočne Evrope o energetskoj efikasnosti i klimi koji se održavaju neposredno uoči Parlamentarnih plenuma Energetske zajednice prilika je da se koordinira javna politika, a forme poput studijskih putovanja i regionalnih konferencija daju izuzetan značaj.

Ljiljana ZATUROSKA, poslanica u Sobranju Republike Severne Makedonije koja je na čelu Odbora za transport, veze i ekologiju

Saradnja sa GIZ ORF-EE je više nego korisna u našoj zemlji. To kažem kao članica makedonskog parlamenta i  kao predsednica Odbora za transport, komunikacije i životnu sredinu.

Posebno bih istakla studijsku posetu Berlinu prošle godine, koja je za cilj imala da parlamentarcima iz šest zapadnobalkanskih zemalja predstavi najbolje parlamentarne prakse u nemačkom Bundestagu i Bundesratu u zagovaranju primene i unapređenja energetske efikasnosti, klimatske zaštite i politike urbane mobilnosti, kao i najbolje rešenja koja su primenjena u gradu Berlinu.

Ovogodišnja studijska poseta Ljubljani je takođe bila korisna jer smo saznali kako se Ljubljana bavi urbanom mobilnošću i saobraćajem. Studijske posete smatram veoma korisnom alatkom jer podižu svest poslanika, a takođe podstiču rad na ovim temama u našim zemljama kako kroz politički dijalog, tako i u konkretnim aktivnostima na terenu.  Kada svojim očima vidite napredak na delu, imate osećaj da je najvažnije u našim zemljama delovati odmah.

Salja BERIŠA ŠALJA, članica kosovskog parlamenta iz prethodnog sastava. Ona je predsedavala Komisijom za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj. Poslanička mesta osvojena prošlog meseca na opštim izborima još nisu verifikovana.

Kao članici parlamenta bilo mi je veoma korisno da učestvujem u projektima GIZ ORF-EE i to na dva načina.

Prvo, upoznala sam se sa izazovima i postignućima na polju energetike i održivog razvoja u opštem smislu. Osim toga, blisko sam sarađivala s ostalim poslanicima iz regiona, gde mi se čini da je situacija u sektoru energetike gotovo ista kao na Kosovu, i članovima Evropskog parlamenta.

Što se tiče saradnje, naglasila bih da su  i Parlamentarni forumi i studijske posete bili veoma korisni.

Koje je vaše najveće lično dostignuće i doprinos parlamentarnim procesima ili implementaciji politika održive energetike, klimatske akcije i održive urbane mobilnosti?

Aleksandra TOMIĆ, poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije i predsednica Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije (PFEPS) i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Aleksandra TomićNajveći uspeh, ne samo meni lično, već i mojih kolega u Parlamentarnom forumu za energetsku politiku Srbije (PFEPS), u saradnji sa GIZ-om, jeste što su Dom Narodne skupštine, zgradu Vlade Republike Srbije i Palatu Srbija dobili energetske pasoše, a to je preduslov za uvođenje visokih standarda energetske efikasnosti.

Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine, sa projekcijama do 2030. godine, dala je smernice za budućnost, kao i izrada Studije finansiranja projekata za ciljeve održivog razvoja, koja je osnov za izdvajanje sredstava iz budžeta Republike Srbije za unapređenje energetske efikasnosti.

Kada stigne budžet, prvo pogledam stavke namenjene za energetsku efikasnost.

Kada smo usvojili Zakon o efikasnom korišćenju energije 2013. godine (tada sam bila predsednik Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku), obrazovala sam radnu grupu odbora za praćenje i unapređenje energetske efikasnosti, koja je veoma vredno radila na tome da zakon što pre počne da se primenjuje. Sarađivali smo sa ministarstvima, univerzitetom i lokalnim samoupravama i ukazivali na najbolje modele finansiranja. Bila sam član Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice i formirala PFEPS.

Sada sam i predsednik Odbora za finansije. Kada stigne budžet, prvo pogledam stavke namenjene za energetsku efikasnost. Sa zadovoljstvom gledam renovirane, energetski efikasne bolnice, vrtiće, škole, zgrade ministarstava, lokalnih samouprava, stambene zgrade i radujem se, jer znam da sam i ja u nekim delovima tog procesa doprinela i da ću moći i dalje da doprinosim napretku i podizanju kvaliteta života mojih sunarodnika i sugrađana.

Eduard ŠALJSI, donedavno predsednik parlamentarnog Odbora za proizvodne aktivnosti, trgovinu i životnu sredinu. Sada je državni ministar za zaštitu preduzetništva, ali i poslanik.

Istakao bih i kao poslanik, i  kao državni ministar za zaštitu preduzetništva, uklanjanje pravnih prepreka za privatnu inicijativu u segmentu solarnih elektrana kao pozitivan primer saradnje.

Albanija je za sisteme proizvodnje struje iz energije sunca uvela sistem neto merenja (net metering) za mala i srednja preduzeća i domaćinstva za kapacitete koji ne prelaze  500 kW. Ovaj model je 2017. godine ušao u Zakon o promociji obnovljivih izvora energije, ali nije formalno stupio na snagu usled kašnjenja u  odobravanju procedura za proces uspostavljanja energetske berze u mrežnom sistemu.

U oktobru 2017, Akademija političkih nauka uz podršku GIZ ORF-EE organizovala je studijsku posetu kompaniji EuroElektra kao deo jednog javnog slušanja u parlamentu. Tada sam upoznao generalnog direktora kompanije Eljtona Čekrezija, koji je izrazio zabrinutost zbog kašnjenja u usvajanju podzakonskih akata koji bi omogućili implementaciju neto merenja. Od tog trenutka sam bio na vezi s njim u nameri da omogućimo da odgovornost za postupak na sebe preuzme Ministarstvo infrastrukture i energetike.

Prvi sistem neto merenja struje iz solarnih panela je pokrenut u julu.

U januaru, kada sam postavljen za državnog ministra za zaštitu preduzetništva, pitanje proizvodnje struje iz solarne energije postalo je prioritetno. Mesec dana kasnije Čekrezi je pokrenuo inicijativu da se osnuje Solar Energy Renewable Energy Interest Group, u kojoj su sve kompanije koje posluju na tržištu solarne energije u Albaniji.

Onda je pokrenuta zvanična komunikacije s ministarkom energetike o usvajanju „Smernica za male projekte iz obnovljivih izvora energije“, a ja sam pomogao u komunikaciji sa ministarstvom da se oformi radna grupa. Kao rezultat ovog procesa, 29. jula 2019.godine odobrena je šema neto merenja za prozjumere koji električnu energiju proizvode iz solarnih fotonaponskih panela. Ovo je primer koji pokazuje kako se mnoge prepreke mogu savladati zahvaljujući saradnji različitih igrača.

Aleksandar DAMJANOVIĆ, poslanik u Skupštini Crne Gore

Svakako je jedno od najvećih dostignuća, veoma aktivan angažman u donošenju zakona iz oblasti energetike i energetske efikasnosti, koji je rezultirao da su određeni predlozi, sugestije i amandmani koje sam imao tokom skupštinske rasprave dobrim dijelom implementirani u zakone. To ne bi bilo moguće bez podrške GIZ-a i crnogorske Škole političkih studija na čemu sam im zahvalan.

Podsjetiću da je angažmanom Škole, uz podršku GIZ-a, 2013. godine jedna parlamentarna delegacija iz Crne Gore prvi put bila u posjeti Sekretarijatu Energetske zajednici u Beču i da je ta posjeta bila temelj za formiranje Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice, kao važan parlamentarni mehanizam kreiranja i sprovođenja politika u parlamentima Zapadnog Balkana, ali i svih zemalja članica Energetske zajednice.

Ljiljana ZATUROSKA, poslanica u Sobranju Republike Severne Makedonije koja je na čelu Odbora za transport, veze i ekologiju

Mogu da istaknem dva dostignuća – prvo je puna sala koju smo imali dok su članovi komisije kojom predsedavam predstavljali Belu knjigu o urbanoj mobilnosti. Interesovanje i usredsređenost su bili više nego očigledni.

Drugo je bila beleška koju sam uputila Komisiji za finansiranje i budžet u kojoj sam ih informisala da su potrebna veća izdvajanja što se tiče energetskog siromaštva. To je bio rezultat mog prisustva na drugom Parlamentarnom forumu Jugoistočne Evrope o energetskoj efikasnosti i klimi, koji je održan u novembru prošle godine.

Smatram da uvek možemo bolje, a takođe primećujem da poslanici u makedonskom parlamentu imaju svest i volju, što je dobra polazna osnova za dalje delovanje.

Salja BERIŠA ŠALJA, članica kosovskog parlamenta iz prethodnog sastava. Ona je predsedavala Komisijom za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj. Poslanička mesta osvojena prošlog meseca na opštim izborima još nisu verifikovana.

Tokom prošlog sastava i podrške GIZ ORF-EE i Prištinske škole političkih studija, Skupština Kosova odnosno, tačnije, komitet je revidirao i usvojio Zakon o energetskoj efikasnosti.

Amandmani su ga učinili prilično naprednim i doveli u punu saglasnost sa zahtevima Energetske zajednice.

 

 

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.
Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

Emergy ima velike ambicije u zelenoj energetici i širi se iz Srbije na druge zemlje JIE intervju Joar Viken

Emergy ima velike ambicije u zelenoj energetici i širi se iz Srbije na druge zemlje JIE

26. novembar 2019. - Za strane investitore je dostupnost zelene električne energije glavni prioritet, kaže Joar Viken, prvi čovek norveške kompanije Emergy

HERMANN Petr_intervju_Schneider Electric BGEN

Budućnost uspešnih firmi leži u njihovoj digitalnoj transformaciji

26. novembar 2019. - Digitalizacija menja sve zato što povezuje sve procese i obezbeđuje kompletan uvid u sve podatke, ističe na početku razgovora Petr Herman, predsednik Schneider Electric klastera za jugoistočnu Evropu

Profesor Andreas Fat Naucnici treba da budu aktivisti

Profesor Fat: Fosilna goriva možemo zameniti zelenom energijom, voda nema zamenu

26. novembar 2019. - Profesor hemije Andreas Fat sa univerziteta HFU u Furtvangenu otplivao je celokupnom dužinom Dunava od Švarcvalda do ušća u Crno more

Adam Cortese UGT Renewables

Inovativan model za jačanje makedonske elektroprivrede kroz saradnju sa američko-južnokorejskim konzorcijumom

26. novembar 2019. - Na koji način i sa kojim partnerima UGT Renewables može da pomogne makedonskoj elektroprivredi u izgradnji solarnih elektrana i unapredi fleksibilnost elektroenergetskog sistema sa baterijama, razgovarali smo sa Adamom Kortezeom, izvršnim direktorom.