x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Vaša imejl adresa je sigurna kod nas

x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Your email is safe with us

TENDER: Priprema Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda u periodu 2021-2030.

26.08.2019. | Komentari: 0Autor:

Photo: Pixabay
TENDER: Priprema Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda u periodu 2021-2030.

Grad Beograd objavio je javni poziv za izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda u periodu 2021-2030. Rok za dostavljanje ponuda je 16. septembar.

Lokalni plan upravljanja otpadom, kako se navodi u Pozivu za dodstavljanje ponuda, trebalo bi da obezbedi uspostavljanje sistema i organizacije upravljanja inertnim i neopasnim otpadom na način kojim se obezbeđuju najmanji rizici i opasnosti po životnu sredinu i uslovi za prevenciju nastajanja otpada, ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada, iskorišćenje korisnih svojstava otpada, odlaganje ako ne postoji drugo odgovarajuće rešenje, kao i razvijanje svesti o upravljanju otpadom.

Lokalni plan upravljanja otpadom je polazni, strateški dokument u ovoj oblasti kojim se definišu ciljevi upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom.

Lokalni plan će obuhvatiti i sve zakonom predviđene pojedinačne programe koji će biti izrađeni za sakupljanje neopasnog i opasnog otpada iz domaćinstva, sakupljanje komercijalnog otpada, smanjenje biorazgradivog i ambalažnog otpada u komunalnom otpadu, upravljanje industrijskim otpadom, ponovnu upotrebu i reciklažu komponenata komunalnog otpada, programe razvijanja javne svesti i odgovornosti u upravljanju otpadom. Takođe, plan će sadržati i podatke o vrstama, količinama i poreklu ukupnog otpada koji nastaje, odnosno koji će biti iskorišćen ili odložen na području grada Beograda, navodi se u Javnom pozivu.

Izrada Lokalnog plana upravljanja otpadom obuhvata:

  • Izradu strateške procene uticaja Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda u periodu 2021.-2030. godine i
  • Izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda u periodu 2021-2030. godine.

Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji, imajući u vidu da je Grad Beograd 2017. godine, zaključio Ugovor o Javno privatnom partnerstvu u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada na deponiji Vinča sa stranim partnerom, a između ostalog u svrhu poboljšanja i uvođenja naprednih tehnologija za tretman otpada u budućnosti, potrebno je definisati u okviru Lokalnog plana, posebno izgradnju određenih postrojenja i to:

  • za proizvodnju energije iz otpada;
  • za tretman građevinskog otpada;
  • za prečišćavanje procednih voda;
  • za izgradnju nove deponije;
  • za sanaciju postojeće deponije.

Komentari (0)

Budite prvi da unesete komentar za ovaj clanak.

Unesi Komentar

Molimo sačekajte... Unesite obavezna polja. Desila se greška, molimo osvežite stranicu i pokušajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat.