WB6 izvestaj: Pocinju dva projekta za regionalno trziste elektricne energije

WB6 izveštaj: Počinju dva projekta za regionalno tržište električne energije

20.11.2017. - Projekti za uvođenje regionalnog dan-unapred tržišta i prekograničnog balansiranja biće pokrenuti do kraja novembra, nakon...

Energetska zajednica najavila dva tendera u okviru inicijative za integraciju tržišta električne energije WB6

Energetska zajednica najavila dva tendera u okviru inicijative za integraciju tržišta električne energije WB6

01.08.2017. - Sekretarijat Energetske zajednice objavio je obaveštenje o uslugama za koje planira da krajem avgusta ili...

Spor napredak u uspostavljanju dan-unapred trzista i njihovom povezivanju na Zapadnom Balkanu

Spor napredak u uspostavljanju dan-unapred tržišta i njihovom povezivanju na Zapadnom Balkanu

14.07.2017. - Šest zemalja Zapadnog Balkana napreduju u različitoj meri u razvoju svojih tržišta električne energije, dok...

Page:
1