Od-2020-nizi-porez-za-hibridna-vozila

Od 1. januara 2020. niži porez za hibridna vozila u Srbiji

22 октобра 2019 - Vlasnici hibridnih vozila odnosno vozila čiji je jedan od pogona električni, od 1. januara sledeće...

Porezi na fosilna goriva premali da bi podstakli prelaz na alternative sa niskim emisijama – izveštaj OECD-a

20 септембра 2019 - Oko 70% emisija CO2 u zemljama sa naprednim ekonomijama i zemljama sa ekonomijama u razvoju...

Obligaciona-sema-za-energetsku-efikasnost-BiH

Predložen model Obligacione šeme za energetsku efikasnost BiH – investicioni potencijal procenjen na 5 milijardi KM

11 марта 2019 - Model Obligacione šeme za energetsku efikasnost Bosne i Hercegovine (BiH), koji je razvio USAID projekat...

Page:
1