Porezi na fosilna goriva premali da bi podstakli prelaz na alternative sa niskim emisijama – izveštaj OECD-a

20 September 2019 - Oko 70% emisija CO2 u zemljama sa naprednim ekonomijama i zemljama sa ekonomijama u razvoju...

Obligaciona-sema-za-energetsku-efikasnost-BiH

Predložen model Obligacione šeme za energetsku efikasnost BiH – investicioni potencijal procenjen na 5 milijardi KM

11 March 2019 - Model Obligacione šeme za energetsku efikasnost Bosne i Hercegovine (BiH), koji je razvio USAID projekat...

Page:
1