UNEP pomaže učešće Beograda u dve UN SE4All inicijative: BEA i DES radionice

02.06.2017.

Slika: BGEN
UNEP pomaže učešće Beograda u dve UN SE4All inicijative: BEA i DES radionice

U Beogradu su danas i juče održane radionice o projektima Programa UN za životnu sredinu (UNEP) koji treba da doprinesu poboljšanju energetske efikasnosti zgrada i daljinskog sistema grejanja u srpskoj prestonici. Beograd je jedini grad na svetu koji učestvuje u obe UNEP-ove inicijative.

Akcelerator efikasnosti u zgradarstvu (BEA) i Daljinski sistem grejanja (DES) su deo UN programa Održiva energija za sve (SE4All), a Beograd je jedini grad na svetu u kome se sprovode obe ove inicijative, istakla je Sonja Maličević iz Kancelarije UNEP-a u Beču na radionici o BEA, održanoj u okviru Nedelje energije.

Ona je podsetila da je Beograd u periodu 2016-2017 pored još pet gradova izabran za “dubinsko partnerstvo” u okviru BEA mreže partnera, a da se 2016. priključio i DES inicijativi.

Erik Mejkres iz Svetskog institut za resurse (WRI), organizacije koja koordinira BEA, podsetio je da je SE4all usmeren na postizanje cilja održive energije u svetu do 2030. godine, a da je inicijativa BEA usmerena na ostvarivanje cilja da se udvostruči stopa energetske efikasnosti.

“Energetska efikasnost u zgradarstvu je važna iz tri razlog: zbog svog velikog uticaja, pošto zgrade troše oko trećinu energije u svetu, svog velikog potencijala – projekcije pokazuju da potrošnja energije može da se u zgradarstvu smanji za trećinu do 2050. To je ujedno i isplativa investicija”, rekao je on.

On je rekao da ulaganje u energetsku efikasnost zgrada donosi koristi građanima sa socijalnog i ekonomskog aspekta i iz ugla životne sredine.

Mejkers je ocenio da ima dosta prepreka na tom putu ali je dodao da je glavni fokus BEA na razvoju novih partnerstava i podsticanja saradnje između javnog i privatog sektora i civilnog društva. Pored kompanija, nevladinih organizacija u tu inicjaitivu su uključene i lokalne vlasti, uključujući 28 gradova.

Partnerstvo u BEA pruža različite vrste podrške, poput podrške u utvđivanju prioriteta u delovanju na lokalu, podrške stručnjaka, upoznavanja gradova sa mogućonistima finansiranja i prikupljanja sredstva, kao i saradnje na medjunarodnom nivou i razmene iskustava sa drugim gradovima.

“Sebe vidimo u ovom partnerstvu kao posrednike između velikih ambicioznih ciljeva i donosioca odluka i onih koji treba to da sprovedu. Mi smo negde u sredini izmedju toga i onoga šta se dešava na terenu”, dodao je on.

Koje su obaveze gradova u okviru BEA

Od grada koji pristupi BEA inicijativi očekuje se da sprovede jednu normu u prilog energetske efikasnosti i jedan demonstracioni projekat i razvije sistem praćenja rezutata. Na osnovu toga bi se zatim razvio sistem za kontinuirano unapredjenje energetske efikasnosti i definisanje novih akcija, rekao je Mejkers.

BEA tehnički savetnik Jelena Živković je rekla da je, kada je reč o Beogradu, odlučeno da se kao norma usvoje smernice za implementaciju procedura u projektima renoviranja.

Miodrag Grujić iz gradskog Sekretarijata za zaštitu životne sredine je rekao da je odlučeno da se demonstracioni projekat sprovede u Osnovnoj školi “Vlada Obradović Kameni” zbog loše energetske situacije, odnosno stare zgrade i kotlova.

Petar Vasiljević iz JKP Beogradske elektrane ocenio je da je unapređenje energetske efikasnosti preudslov za razvoj efikasnog i održivog sistema daljinskog grejanja. On je ocenio da bi renoviranje zgrada u Beogradu moglo da oslobodi 1.000  megavata (MW) instalisanih kapaciteta.

U planu energetsko mapiranje

Na radionici o energetskom mapiraju Romanas Savickas iz UNEP-ove kancelarije u Kopenhagenu je rekao da su informacije potrebne da bi se utvrdili potencijali i donele odluke o povećanju energetske efikasnosti. On je dodao da je Amsterdam napravio Atlas energije a London Mapu grejanja.

Energetske mape sadrže različite podatke poput potrošnji energije, vrste i gustine raspoređenosti zgrada, velikih energetskih potrošača, vrsti postrojenja za grejanje i drugo, rekao je on.

Bojan Bogdanović iz Beogradskih elektrana je istakao da je prednost Beograda u odnosu na London i Amsterdam ta što ima razvijenu mrežu koja pokriva i centar grada.

Bogdanović je najavio “vrlo ambiciozan duogogodišnji projekat” mapiranja Beograda.

On je rekao da će Beogradske elektrane u saradnji sa UNEP-om raditi na ostvarivanju više svojih ciljeva, poput izrade studije povezivanja grejnjih područja.