Federacija BiH osniva agenciju za energetsku efikasnost

30.01.2019. - Posle donošenja podzakonskih akata, za šta su rokovi utvrđeni Zakonom o energetskoj efikasnosti, Vlada Federacije...

Vlada Federacije BiH utvrdila Predlog zakona o zastiti zivotne sredine

Vlada Federacije BiH utvrdila Predlog zakona o zaštiti životne sredine

16.04.2018. - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Predlog zakona o zaštiti životne sredine kojim se...

Page:
1