Broj prevremenih smrtnih slučajeva zbog aerozagađenja u Evropi i dalje veoma visok uprkos poboljšanju kvaliteta vazduha

27. novembar 2020 - Broj prevremenih smrtnih slučajeva zbog aerozagađenja u Evropi i dalje je veoma visok, oko 400.000...

Strana:
1