ratko-ristic-intervju-male-elektrane

Gradnja MHE nije u interesu države, opština i građana, već samo investitora

19 априла 2019 - Nadležni nisu procenili moguće posledice po životnu sredinu kada su uveli mogućnost da male hidroelektrane...

Page:
1