Spalionica u Vinci izgradnji Beograd sistem recikliranje

Spalionica u Vinči u izgradnji, a Beograd još nema sistem za recikliranje

07.10.2020. - Beograd će zbog spalionice otpada koja se gradi u Vinči usporiti napore Srbije da dostigne...

Srbija Kosovo elektranu litijumskim baterijama skladistenje

Beograd, Priština planiraju elektranu s litijumskim baterijama za skladištenje

23.09.2020. - Privredna komora Srbije i Privredna komora Kosova* saopštile su da će sastaviti tim za ekonomsku...

Bec najzeleniji grad

Beč je najzeleniji grad na svetu po novoj metodologiji

07.05.2020. - Beč je najzeleniji među pedeset vodećih gradova sveta u turističkoj delatnosti. Pobedio je zahvaljujući velikom...

Albanske vlasti dale koncesiju za otpad u Tirani holandskoj firmi

30.08.2017. - Ministarstvo životne sredine Albanije je dodelilo koncesiju za izgradnju pogona za spaljivanje otpada i rehabilitaciju...

Page:
1