KOER prvu virtuelnu elektranu Hrvatskoj

KOER pokrenuo prvu virtuelnu elektranu u Hrvatskoj

08 фебруара 2022 - Tehnološka kompanija KOER je pokrenula prvu virtuelnu elektranu u Hrvatskoj i počela da sklapa sporazume s krajnjim korisnicima

Page:
1