Termoelektrane Zapadnog Balkana ugrožavaju celu Evropu – ekološke organizacije

19 February 2019 - 16 zastarelih termoelektrana na ugalj u zemljama Zapadnog Balkana predstavlja zdravstveno i ekonomsko opterećenje za...

Page:
1