EU objavila paket inicijativa koje oblikuju budućnost cirkularne ekonomije

Može li EU novim predlogom ekodizajna ubrzati put ka cirkularnoj ekonomiji?

01.04.2022. - Evropska komisija je objavila paket predloga za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji, kako bi održivi proizvodi postali norma na tržištu

Page:
1