Eko-takse-Srbija-obracun-zagadjenje

Eko takse se u Srbiji sada obračunavaju prema emitovanom zagađenju

23. april 2019 - Vlada Srbije je usvojila Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu...

Strana:
1