srbija uvodjenje ekonaknade

Srbija odustala od uvođenja ekonaknade za obveznike poreza na imovinu

19 December 2019 - Vlada u Beogradu je prepravila uredbu o utvrđivanju aktivnosti što štete životnoj sredini samo nekoliko...

Srbija uvela ekonaknadu – firme plaćaju do dva miliona dinara godišnje

12 December 2019 - Vlada Srbije je usvojila uredbu koja pravna lica i preduzetnike deli u tri kategorije po...

Eko-takse-Srbija-obracun-zagadjenje

Eko takse se u Srbiji sada obračunavaju prema emitovanom zagađenju

23 April 2019 - Vlada Srbije je usvojila Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu...

Page:
1