Rok za prijave eko taksu taksa 31 jul firme, organizacije preduzetnici

Ažurirano: Rok za prijave za eko taksu 31. jul – plaćaju je firme, organizacije i preduzetnici

20 јула 2020 - Država je eko nadoknadu dosad naplaćivala samo najvećim privrednim subjektima te od proizvođača i uvoznika...

srbija uvodjenje ekonaknade

Srbija odustala od uvođenja ekonaknade za obveznike poreza na imovinu

19 децембра 2019 - Vlada u Beogradu je prepravila uredbu o utvrđivanju aktivnosti što štete životnoj sredini samo nekoliko...

Srbija uvela ekonaknadu – firme plaćaju do dva miliona dinara godišnje

12 децембра 2019 - Vlada Srbije je usvojila uredbu koja pravna lica i preduzetnike deli u tri kategorije po...

Eko-takse-Srbija-obracun-zagadjenje

Eko takse se u Srbiji sada obračunavaju prema emitovanom zagađenju

23 априла 2019 - Vlada Srbije je usvojila Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu...

Page:
1