Slovenacki parlament zakon energetskoj efikasnosti

Slovenački parlament jednoglasno usvojio zakon o energetskoj efikasnosti

22 October 2020 - Zakon o energetici je dosad pokrivao odredbe o energetskoj efikasnosti, a slovenački poslanici su usvojili akt kojim su izdvojili tu oblast.

Slovenija nacrt zakona o energetskoj efikasnosti

Slovenija objavila nacrt zakona o energetskoj efikasnosti i strategiju do 2050. za obnovu zgrada

27 July 2020 - Vlada u Ljubljani je u nacrtu zakona o energetskoj efikasnosti definisala mere za promociju i...

Evropski poslanici masovnu obnovu zgrada krovne solarne sisteme

Evropski poslanici traže masovnu obnovu zgrada, program za krovne solarne sisteme

09 July 2020 - Nacrt izveštaja namenjenog maksimalnom uvećanju energetske efikasnosti u zgradama dolazi u septembru na red na...

Page:
1