Novi-protest-Bor-prekomerno-aerozagadjenje

Novi protest u Boru zbog prekomernog aerozagađenja

15 October 2019 - U Boru je održan treći po redu protest ove godine zbog prekomernog aerozagađenja koje je...

Page:
1