Intervju

Građani i firme u Jugoistočnoj Evropi su postali svesni klimatske krize, koristi od zelene energije

Javnost firme JIE klimatske krize zelene energije Mejra Juzbasic Bajgoric intervju

Slika: Mejra Juzbašić Bajgorić

Objavljeno

19.02.2021.

Država

Komentari

0

Podeli

Objavljeno

19.02.2021.

Država

Komentari

0

Podeli

Sektor obnovljivih izvora energije je nekad bio tržišna niša, ali sada je na tom polju velika potražnja, a javnost je svesnija hitne potrebe za klimatskom akcijom nego jednu deceniju ranije, što se vidi po ekspanziji delatnosti energetske efikasnosti, kaže Mejra Juzbašić Bajgorić, regionalna direktorka za Jugoistočnu Evropu u kompaniji Finance in Motion i savetnik za investicije u Fondu za zeleni razvoj (Green for Growth Fund – GGF). U intervjuu za Balkan Green Energy News ona je podvukla da mikropreduzeća i male firme i domaćinstva mogu da postignu značajne rezultate u zaštiti životne sredine i smanje troškove na ime energenata ukoliko im je dostupno zeleno finansiranje.

GGF posluje već više od decenije. U portfelju te luksemburške investicione kompanije, kojeg razvija u partnerstvu s bankama i mikrofinansijskim institucijama kroz plasiranje kredita, Jugoistočna Evropa ima dvotrećinski udeo. Ali Juzbašić Bajgorić naglašava da finansiranje nije dovoljno samo po sebi i da je za zelenu transformaciju takođe neophodno promovisati održivi razvoj, na primer podizanjem svesti i kapaciteta.

Green for Growth Fund je 2009. godine započeo svoju priču sa ulaganjima od društvenog značaja baš u regionu Jugoistočne Evrope. Koja su najveća dostignuća Fonda u regionu kada je reč o finansiranju projekata zelene energije, uštedi resursa i uticaju na klimu?

Kada je GGF osnovan prije deset godina, energetska efikasnost u našoj regiji i nije baš bila nešto o čemu su ljudi previše razmišljali, a pogotovu ne nešto što su aktivno primjenjivali u svojim domovima i malim preduzećima. Međutim, danas je to puno drugačije pa tako sada imamo veću svijest o tome da, na primjer, energetski efikasna vrata i prozori pored toga što smanjuju troškove porodica i preduzeća za energiju, također doprinose i smanjenju emisije ugljen-dioksida.

Rekla bih da je, načelno, javnost svjesnija potrebe za hitnim djelovanjem po pitanju klimatskih promjena nego što je to bio slučaj prije deset godina. U međuvremenu je došlo do ogromnog porasta broja zahtjeva za sredstvima za finansiranje mjera energetske efikasnosti: GGF je do sada omogućio više od 21.000 kredita za realizaciju takvih mjera.

GGF je sufinansirao prve velike vjetroparkove u Srbiji

Isti slučaj je i sa korištenjem obnovljivih izvora energije gdje sada imamo veliku potražnju za proizvodima koji su se nekada smatrali proizvodima specijalizovane namjene, naročito kada je riječ o komercijalnoj proizvodnji energije.

Uzmimo za primjer dva vjetroparka u Srbiji, Alibunar i Čibuk 1, koje je GGF sufinansirao 2018. godine kao prve velike vjetroparkove u zemlji, a koji danas rade sa snagom od 200 megavata, čime je emisija CO2 smanjena za otprilike 50.000 tona godišnje.

Obično se smatra da se finansiranjem velikih projekata za efikasnije korištenje energije te projekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora najviše doprinosi zaštiti životne sredine, međutim veliki uticaj se također može ostvariti i finansiranjem mikro i malih preduzeća i domaćinstava koja su zainteresovana za implementaciju mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Upravo to je jedan od razloga zbog kojeg je Fond prošle godine pokrenuo program Green for All.

Kroz saradnju sa partnerskim mikrofinansijskim institucijama (MFI) i drugim pružaocima finansijskih usluga usmjerenim na mikro i mala preduzeća, GGF pruža i tehničku pomoć MFI, posebno u institucionalizaciji zelene transformacije u vlastitim organizacijama kako bi omogućili bolji pristup ovakvoj vrsti finansiranja.

Kvalitetnim mikrofinansiranjem se, pored pozitivnog uticaja na životnu sredinu, doprinosi razvoju preduzeća, otvaranju radnih mjesta i poboljšanju životnih uslova

Zahvaljujući analizi ovakvih pitanja i zajedničkom iznalaženju rješenja na dobrom smo putu da omogućimo mikrofinansiranje onima kojima je to najpotrebnije, a ne može se poreći da u tome leži ogroman potencijal. Naime, istraživanja pokazuju da se kvalitetnim mikrofinansiranjem, pored pozitivnog uticaja na životnu sredinu, doprinosi razvoju preduzeća, otvaranju novih radnih mjesta i poboljšanju životnih uslova.

Dakle, primjetan je rast interesovanja u regiji za ulaganja namijenjena aktivnoj borbi protiv klimatskih promjena. Zahvaljujući GGF-ovim aktivnostima spriječene su emisije 365.000 tona CO2 godišnje u Jugoistočnoj Evropi. To je kao da ste sa puteva sklonili 80.000 putničkih vozila na godinu dana!

Javnost firme u JIE klimatske krize zelene energije Mejra Juzbasic Bajgoric intervju
Slika: GGF je obezbedio pozajmicu za izgradnju solarne elektrane u Pliskivu u Ukrajini

Koje su glavne finansijske institucije s kojima GGF sarađuje u regionu?

Fond sarađuje sa raznovrsnim finansijskim institucijama, ali većinu GGF-ovog portfolija čine dvije grupe – velike banke i specijalizirane mikrofinansijske institucije. Kao primjer partnera posvećenog zelenom finansiranju možemo navesti ProCredit Bank Srbija, koja je primjer institucije koja posvećuje posebnu pažnju zelenoj transformaciji.

Takođe, UniCredit Bank Srbija je dugogodišnji partner Fonda koji finansira projekte obnovljivih izvora energije te energetski efikasne projekte. Od mikrofinansijskih institucija, spomenula bih MCF Partner Bosna i Hercegovina, prvu mikrofinansijsku instituciju koja je postala partner GGF-a te uspješno implementirala zeleno kreditiranje malih biznisa i domaćinstava.

Finansijske institucije u regiji su uglavnom vrlo zainteresirane za davanje zelenih kredita, a neke idu i dalje te pored ovakvih kredita ulažu i resurse u kampanje podizanja svijesti i obuke vlastitog osoblja kako bi time omogućili da se ostvari pozitivan ekološki uticaj klijenata sa kojima rade.

Na primjer, veliki broj finansijskih institucija je uveo sistem upravljanja životnom sredinom (EMS) kao sastavni dio svog modela poslovanja. U suštini, cilj tog sistema je razvoj i realizacija mjera usmjerenih na ublažavanje uticaja na životnu sredinu koje određeni projekti mogu imate, te omogućavanje i garancija usklađenosti sa odgovarajućim zakonima i međunarodnim standardima.

Na koji način, pored finansiranja, Fond podržava svoje partnere u regionu?

Čvrsto vjerujem da finansiranje, iako ključno, samo po sebi nije dovoljno za ostvarivanje vidljivog dugoročnog uticaja. Zelenu transformaciju je moguće istinski pokrenuti samo promocijom održivog razvoja u kombinaciji sa ulaganjima.

GGF je iz tog razloga pokrenuo platformu koju nazivamo Green Academy i koja pruža raznovrsne aktivnosti vezane za razvoj kapaciteta i obuku naših partnera. Fond na taj način utiče na razvoj tržišta zelenog finansiranja i to tako što omogućava svojim partnerima da unaprijede znanje o temama vezanim za održivost poslovanja, efikasnost resursa, energetsku efikasnost i finansiranje obnovljivih izvora energije.

Green Advisory Program omogućava stručno savjetovanje klijenata o održivosti zelenih mjera koje implementiraju u svom poslovanju

GGF sebe vidi i kao pokretača tržišta pa je stoga Instrument za tehničku pomoć GGF-a 2019. godine pokrenuo Green Advisory Program za zeleno savjetovanje. U okviru ovog programa klijentima, se pružaju i stručni savjeti kako bi se osigurala održivost zelenih mjera koje implementiraju u svom poslovanju.

Na primjer, kada klijent uzme kredit za finansiranje kupovine nove mašine sa većom energetskom efikasnošću, Green Advisory Program mu pomaže u samoj realizaciji tog projekta kroz pružanje ciljanih stručnih savjeta o radu same mašine. Ovim vidom podizanja svijesti o potencijalnom uticaju zelenih investicija želimo postići da što veći broj ljudi takvo finansiranje ne doživljava kao nešto što donosi apstraktne prednosti, nego kao nešto što je konkretno, uobičajeno i poželjno.

Kada se pogleda portfelj fonda, koje energetske mere su najpopularnije u regionu? Možete li nam dati neke konkretne primere?

Kao što je već rečeno, postoji velika potreba za unapređenjem energetske efikasnosti u preduzećima i domaćinstvima, uključujući i unapređenje procesa te nabavku odgovarajuće opreme. To može biti energetski efikasna mašina za sječenje stakla ili nova automatska oprema za žetvu poljoprivrednih proizvoda.

Na primjer, jedan od klijenata jedne domaće banke je inovativni proizvođač kotlova na pelet od biomase koji je sredstva iskoristio za nabavku laserskog rezača radi uštede resursa; drugi klijent je drvnoprerađivačko preduzeće koje je nabavkom nove opreme unaprijedilo produktivnost i smanjilo troškove energije.

Preduzeća se okreću unapređivanju procesa i opreme radi uštede resursa i energenata

Što se tiče domaćinstava, Fond sarađuje sa partnerskim institucijama na plasiranju kredita za finansiranje mjera različitih namjena: pomenula sam energetski efikasna vrata i prozore, stavljanje fasada na kuće, nabavku energetski efikasnih kućanskih aparata ili kupovinu hibridnih ili električnih vozila.

Sve te mjere doprinose krajnjem cilju i dokazuju značaj ovakvih zelenih ulaganja, bez obzira da li se radi o porodičnim kućama ili uspješnim preduzećima. Ilustracije radi, energija ušteđena zahvaljujući Fondu je dovoljna za godišnje snabdijevanje 10.000 domaćinstava!

Javnost i firme JIE klimatske krize zelene energije Mejra Juzbasic Bajgoric intervju
Slika: Proizvođač kotlova na pelet KEPO iz Srbije nabavio je CNC opremu zahvaljujući kreditu GGF-a za energetsku efikasnost

Da li je pandemija oboljenja COVID-19 dovela do slabljenja interesovanja za ulaganje u projekte energije iz obnovljivih izvora?

Ekonomska recesija izazvana globalnom pandemijom negativno je uticala je na želju za ulaganjem uopšteno, ne samo kada je riječ o zelenim investicijama. Međutim, jedna kriza ne poništava drugu: mjere protiv klimatskih promjena su i dalje goruće pitanje kao i prije godinu dana.

Bez obzira na postojeća previranja, sada je važno više nego ikada prije da svoje domove, preduzeća i zajednice pripremimo za budućnost. To podrazumijeva nastavak rada na pomenutoj zelenoj transformaciji i osiguravanje otpornosti i održivosti preduzeća i domaćinstava nakon pandemije COVID-19.

Pored toga, Instrument za tehničku pomoć GGF-a je pokrenuo inicijativu pod nazivom „Odgovor na COVID-19 – Inicijativa podrške zelenim inovacijama u ranoj fazi“ kako bi se preduzetnicima koji su pogođeni pandemijom pomoglo da osiguraju kontinuitet svog poslovanja u krizi kroz pružanje finansijske podrške za uvođenje inovativnih mjera.

Po čemu se Fond razlikuje od drugih u investicionoj industriji? Kako Fond pomaže preduzećima u prelasku na zelenu i cirkularnu ekonomiju?

Izuzetno sam zadovoljna uspjehom koji je GGF ostvario u protekloj deceniji zajedno sa finansijskim institucijama u regiji, a uz istovremeno proširenje na nova tržišta. Ova sposobnost proširenja na nove regije, pružanja usluga većem broju korisnika i usmjeravanja na širi spektar tehnologija i sektora dokazuje da Fond može prilagoditi svoje aktivnosti i opredijeliti se za inovativne načine rada u svom nastojanju da ostvari pozitivan ekološki uticaj.

To je naročito značajno sada dok se svijet još uvijek bori sa krizom koju je izazvao COVID-19, a preduzeća, pogotovo u regiji JIE, se bore da nastave sa svojim poslovanjem. Sposobnost Fonda da brzo djeluje i obezbijedi sredstva partnerskim institucijama koje dalje pomažu preduzećima i domaćinstvima da finansijski opstanu je ključna za snažan i, sa aspekta energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, bolji ekonomski oporavak koji će uslijediti.

Fond također pojačano radi na kampanjama podizanja svijesti o zelenom finansiranju zajedno sa svojim partnerskim institucijama. Samo odgovarajućim informisanjem o značaju efikasnog korištenja resursa i održivosti možemo zajedno doprinijeti prelasku na snažnu i otpornu cirkularnu ekonomiju.

Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

CBAM pred vratima – Srbija na potezu da stvori uslove za domaću privredu

CBAM pred vratima – Srbija na potezu da stvori uslove za domaću privredu

19. februar 2021. - Industrijski akteri u Srbiji imaju sva znanja da maksimalno umanje emisije CO2 i učestvuju u ekološkom preporodu zemlje, kaže generalni direktor kompanije Lafarge Srbija Dimitrije Knjeginjić

Maja Turković

Maja Turković – liderka energetske tranzicije

19. februar 2021. - Kroz svoj rad u projektima obnovljivih izvora energije i WISE Srbija mrežu žena, Maja Turković ne samo što pomera granice u energetskom sektoru, već i podržava žene, gradeći put ka inkluzivnoj i održivoj budućnosti

Iva Đinđić Ćosić

Iva Đinđić Ćosić: energetska tranzicija otvara vrata za veće angažovanje žena

19. februar 2021. - Iva Đinđić Ćosić je vodeća stručna saradnica za ugovore u Elektromreži Srbije. Po obrazvoanju pravnica, već 18 godina radi u sektoru energetike

Ivona Milić 840x430 Srp

Ivona Milić: Poštovanje ESG koncepta i principa u poslovanju je kamen temeljac zelene agende Srbije

19. februar 2021. - Ivona Milić je doktorka ekonomskih nauka. Bavi se temama održivosti i ESG konceptom u kontekstu bankarske industrije.