Kosovo* dobilo pet miliona evra za kreditiranje energetske efikasnosti u domaćinstvima

16.07.2021. - EBRD je odobrio kreditnu liniju od pet miliona evra za Raiffeisen Bank Kosovo u okviru Programa za finansiranje zelene ekonomije (GEFF).

Page:
1