Velike-evropske-energetske-kompanije-osnovale-Savez-za-hidroenergiju

Velike evropske energetske kompanije osnovale Savez za hidroenergiju

05.05.2023. - Grupa velikih operatera hidroelektrana je usvojila platformu za zajednički nastup kao Savez za hidroenergiju i od EU zatražila strategiju

Page:
1