Sarajevo

Benjamin Struss

Preporuke politike za poboljšanje šema za monitoring i verifikaciju i mehanizama koordinacije za energetsku efikasnost

23 August 2016 - Benjamin Struss, GIZ ORF-EE koordinator projekta, e-mail: benjamin.struss@giz.de multEE projekt Postavljanje efektivnih i efikasnih Šema za monitoring i...

Page:
1 2 3