x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Vaša imejl adresa je sigurna kod nas

x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Your email is safe with us

Preporuke politike za poboljšanje šema za monitoring i verifikaciju i mehanizama koordinacije za energetsku efikasnost

23.08.2016. | Komentari: 0Autor:

Preporuke politike za poboljšanje šema za monitoring i verifikaciju i mehanizama koordinacije za energetsku efikasnost

Benjamin Struss, GIZ ORF-EE koordinator projekta, e-mail: 

multEE projekt

Postavljanje efektivnih i efikasnih Šema za monitoring i verifikaciju (M&V) za politike energetske efikasnosti i poboljšanje koordinacije između različitih državnih aktera sa ciljem poboljšanja razvoja i implementacije politika, su ključni ciljevi međunarodnog istraživačkog projekta Facilitating multi-level governance for enrrgy efficiency (multEE).

Ovaj projekt vodi njemačka razvojan organizaicja Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u konzorciju koji čine Ekološki institut  (Njemačka), Austrijska agencija za energiju (AEA), Centar za obnovljive izvore energije i uštede (CRES), Institut za fizičku energetiku (IPE), Energetski institut Hrvoje Pozar (EIHP), Litvanski energetski institut  (LEI), Makedonski centar za energetsku efikasnost (MACEF), Slovačka Agencija za inovacije i energiju  (SIEA) i Univerzitet Roskilde (RUC). Finansira se sredstvima Programa Horizon 2020 Evropske komisije i njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

multee-project-team
Foto 1: tim multEE projekta

U koordinaciji Centra za obnovljive izvore energije i uštede (CRES) iz Grčke, projekat je izveo vježbu mapiranja dobrih praksi na postojećim planovima za praćenje i verifikaciju, i postojećim mehanizmima koordinacije u EU 28 + Makedonija (BJR). Rezultati mapiranja su objavljeni u sintezi o dobrim praksama iz EU 28 + Makedonija (BJR). Najvažnije preporuke iz ove analize su sada dostupne u vidu dva sažeta prijedloga praktične politike. Oni su upućeni kreatorima politika na različitim nivoima vlasti koji se bave razvojem efikasnih i koherentnih politika energetske efikasnosti.

Šeme za monitoring i verifikaciju sažetih prijedloga praktične politike

Utvrđivanje šema za monitoring i verifikaciju je jedan od ključnih zadataka u vezi transpozicije EU direktive o uslugama (2006/32/EU) u domaće zakonodavstvo, koja je obavezujuća za sve zemlje Zapadnog Balkana, potpisnice Ugovora o uspostavi Energetske zajednice. Direktiva koja je poništava, tj. Direktiva o energetskoj efikasnosti (2012/27/EU) sadrži sličnu odredbu. Ona je obavezujuća za sve države članice EU i potrebno ju je prenijeti u zakonodavstvo država članica Energetske zajednice do 2017. godine.

Poput vježbe mapiranja, kako se pokazalo u izvedbi multEE konzorcija, sadašnje stanje u smislu monitoringa i verifikacije u obuhvaćenim zemljama je vrlo složeno i raznoliko.  Rezultati ukazuju na korištenje raznih alata koji se kreću od vrlo sofisticiranih IT sistema do Excel tabela, te od oslanjanja na indikatore od vrha ka dolje do široke upotrebe indikatora odozdo prema gore. Međutim, bez obzira na razlike u veličini, administrativnoj organizaciji i političkoj kulturi predmetnih država, postoji šest preporuka opće prirode koje mogu doprinijeti razvoju snažnijih i efikasnijih M&V šema.

To su:

 1. Da politička odgovornost za kreiranje politike energetske efikasnosti i M&V budu u istim rukama;
 2. Uključiti podređene organe ili druge specijalizirane institucije u sprovođenje šeme;
 3. Jasno definirati koje odgovornosti pripadaju linijskim ministarstvima, eventualnim pomoćnim institucijama i pružateljima podataka;
 4. Razraditi i koristiti metodologije za monitoring po principu odozdo prema gore gdje god je to isplativo;
 5. Centralizirane baze podataka sa jasno definiranim procedurama za prikupljanje podataka koje garantiraju dostupnost i raspoloživost podataka za potrebe izvještavanja i evaluacije;
 6. Najefektivnije procedure verifikacije i izvještavanja treba da budu integrirane u plan za M&V.

multee-advisory-board-meeting-sarajevo-april-2016
Foto 2: Sastanak Savjetodavnog odbora multEE u Sarajevu, april 2016.

Referentne analize o mehanizmima koordinacije su bile fokusirane na institucionalni okvir i procese za formulaciju i provedbu politika energetske efikasnosti. Zakonska odgovornost za kreiranje politike, u većini zemalja, počiva na nacionalnom nivou vlasti, dok je implementacija, u velikoj mjeri, nešto što se događa na lokalnom ili regionalnom nivou. Rezultati mapiranja, međutim, pokazuju da su ovi niži nivoi vlasti, u vrlo različitim omjerima, uključeni u kreiranje politike. Isto tako, većina zemalja koristi drugačiji pristup.


Mehanizmi za koordinaciju sažetih prijedloga praktične politike

U tom smislu, iz analize je izvedeno pet preporuka za kreatore politika:

 1. Sistematski uključiti implementacijski nivo (obično su to lokalni i regionalni nivoi) u proces izrade politika i iskoristiti njihove specifične stručnosti i znanja;
 2. Dopuniti formalnu koordinaciju politika koordinacijom kroz neformalne forume ili mreže;
 3. Uključiti aktere iz akademske zajednice, poslovnog ili civilnog društva u formuliranje i provedbu politike;
 4. Dopuniti zakonske obaveze pažljivo oblikovanim šemama finansijske pomoći, i
 5. Uvesti mehanizme revizije za različite usvojene politike i uključiti različite zainteresirane strane u evaluaciju.

Dokumenti sažetih prijedloga praktične politike:

Prijedlozi praktične politike br. 1 – Preporuke politike o šemam za monitoring i verifikaciju u EU

Prijedlozi praktične politike br. 2 – Preporuke politike o mehanizmima koordinacije

Višejezični flajer i brifing o projektu: http://multee.eu/project-flyer-and-briefing

multEE izvještaji: http://multee.eu/result-type/report

Kontakti: http://multee.eu/contact

 

Komentari (0)

Budite prvi da unesete komentar za ovaj clanak.

Unesi Komentar

Molimo sačekajte... Unesite obavezna polja. Desila se greška, molimo osvežite stranicu i pokušajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat.