akademija-za-cirkularnu-ekonomiju-ace

Prijavite se za trenera na Akademiji cirkularne ekonomije za MSP – ACE

04. jul 2019 - Privredna komora Srbije (PKS) u saradnji sa CirEkon, i uz podršku programa EIT Climate-KIC, ove...

Eko-takse-Srbija-obracun-zagadjenje

Eko takse se u Srbiji sada obračunavaju prema emitovanom zagađenju

23. april 2019 - Vlada Srbije je usvojila Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu...

Zakazana javna prezentacija i rasprava o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za NERP

10. januar 2019 - Javna prezentacija i javna rasprava o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za Nacionalni plan...

Strana:
1