Leonardo DiCaprio zabranu novih malih hidroelektrana FBiH

Leonardo DiCaprio podržao borbu protiv malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini

23. septembar 2020 - Organizacije za zaštitu životne sredine iz sveta i regiona zahtevaju od Federacije BiH da hitno...

Boris Erg IUCN

EU Strategija za zaštitu biodiverziteta 2030 – povratak prirode u naše živote

03. jun 2020 - Autor: Boris Erg, Direktor IUCN Regionalne kancelarije za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Evropska Komisija...

prva-crvena-lista-ugrozenih-vrsta-u-Severnoj-Makedoniji

Objavljena prva Crvena lista ugroženih vrsta u Severnoj Makedoniji

20. decembar 2019 - Skoro polovini vodozemaca i gmizavaca u Severnoj Makedoniji preti istrebljenje, dok su četiri vaskularne biljke...

Strana:
1