Crna Gora namerava da ugradi 45.000 pametnih brojila do januara 2019. godine

12 септембра 2017 - Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je počeo treću fazu Projekta unapređenja sistema merenja u distribuciji u...

Page:
1