Agencija za energetiku odobrila planove EMS-a za razvoj i ulaganje u prenosni sistem

Agencija za energetiku odobrila planove EMS-a za razvoj i ulaganje u prenosni sistem

29.12.2017. - Savet Agencije za energetiku odobrio je Plan razvoja prenosnog sistema za električnu energiju za period...

Agencija za energetiku odobrila ugovore EMS-a sa regionalnim operatorima prenosnog sistema

Agencija za energetiku odobrila ugovore EMS-a sa regionalnim operatorima prenosnog sistema

14.12.2017. - Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) dao je saglasnost na ugovore između operatora prenosnog...

Page:
1