Intervju

Pomoć regionu JIE da promeni model potrošnje energije i obezbedi političku volju za sektorske reforme

joachim-gaube-giz

Slika: ORF-EE

Objavljeno

26.02.2019.

Država

Komentari

0

Podeli

Objavljeno

26.02.2019.

Država

Komentari

0

Podeli

Naš krajnji cilj je da poboljšamo kvalitet života ljudi u jugoistočnoj Evropi (JIE), kaže Joachim Gaube, menadžer GIZ Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu (JIE) – Energetska efikasnost (ORF-EE) u intervjuu za Balkan Green Energy News. On navodi da od 2008. godine ORF-EE podržava zemlje JIE u dostizanju njihovih energetskih i klimatskih ciljeva, uključujući smanjenje emisija CO2. ORF-EE je pomogao ili pomaže u izradi nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata u oblasti održive energetike, klimatske akcije i održive urbane mobilnosti, čime se, takođe, zakonodavstvo ovih zemalja usklađuje sa pravnim tekovinama (aquis) Evropske unije i globalnim sporazumima, kao što je Pariski sporazum.

Koji je fokus GIZ ORF-EE Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu (JIE) – Energetska efikasnost (ORF-EE)? Na koji način ORF-EE pomaže zemljama JIE da postanu otpornije na klimatske promene?

Kao fleksibilan savetodavni okvir, ORF-EE inicira i promoviše održivu regionalnu saradnju u svih 6 zemalja Zapadnog Balkana u oblasti energetske efikasnosti i klimatske akcije uspostavljanjem i jačanjem profesionalnih mreža. Poseban naglasak stavljen je na podršku naših partnera u planiranju i implementaciji održivih, efikasnih i klimatski prihvatljivih transportnih sistema za urbana područja.

Podržavamo zemlje JIE u postizanju njihovih energetskih i klimatskih ciljeva, uključujući smanjenje CO2 u skladu sa Okvirom EU za energiju i klimu, i Pariskim sporazumom. Ovim pristupom ORF-EE se u suštini okreće ka sektoru ublažavanja posledica klimatskih promena.

Postoje tri stuba odgovora na klimatske promene. Ublažavanje nastoji da uspori stopu globalnog zagreavanja, adaptacija se nosi sa efektima globalnog zagrevanja, a otpornost znači da su ključni ekonomski i društveni sistemi nacije otporni na klimatske promene u budućnosti.

Pomažemo zemljama JIE da smanje emisije CO2

Od glavnih kreatora politike i korporativnih lidera se traži da razmisle o tome kako da ispune ciljeve Pariskog sporazuma iz zakonodavne, tehnološke, poslovne i političke perspektive. Sa rastom temperature širom sveta dolazi i veća odgovornost za najviše donosioce odluka. U toj situaciji neophodne su informacije, edukacija i podizanje svesti, koje predstavljaju naše polje rada. Način korišćenja prirodnih resursa i upotreba aktivnog i kontinuiranog društvenog planiranja je instrument u razvoju naše otpornosti. I zato promovišemo otpornost, istina indirektno.

Projekt ORF-EE, koji je pokrenut 2008. godine, promoviše saradnju, razmenu iskustava i osnaživanje lokalnih zainteresovanih strana za rešavanje problema energetske efikasnosti i klimatskih promena. Ko su vaši partneri i koje sektorske promene su mogli da sprovedu uz vašu pomoć u svojim zemljama i regionu u celini? Šta ste naučili tokom dosadašnje saradnje od vaših partnera?

Mi radimo sa nacionalnim ministarstvima i institucijama, koje su odgovorne za energetsku efikasnost i klimu, sa lokalnim vlastima (opštinama i opštinskim organizacijama) i civilnim društvom. Kroz našu regionalnu partnersku mrežu, odnosno Škole političkih studija, aktivno sarađujemo sa parlamentarcima JIE u okviru ORF-EE inicijative za javni dijalog o održivom korišćenju energije i urbanoj mobilnosti u JIE. Dosad je ORF-EE dosta uložio u jačanje kapaciteta naših partnera za podsticanje sektorskih promena, u skladu sa procesom integracije u EU.

To uključuje napore na poboljšanju pravnog okvira, pomažući partnerima da razviju sektorske strategije i zakonodavstvo i promovišu participativni javni dijalog o energetskoj efikasnosti i klimi. ORF-EE je sproveo različite inicijative, kao što su aktivnosti podizanja svesti građana, podsticanje boljeg razumevanja energetske efikasnosti i ublažavanja klimatskih promena, kao i oblikovanje političke volje za promene u sektoru.

joachim-gaube-intervju
GIZ je naučio dosta od partnera u regionu

Partneri su do sada učestvovali u EU inicijativi Povelja gradonačelnika za klimu i energiju kroz pripremu akcionih planova za održivu energiju. Uz podršku ORF-EE, nacionalne vlade u partnerskim zemljama razvile su nacionalne akcione planove za energetsku efikasnost (APEE) i integrisali onlajn alat za praćenje i verifikaciju (Monitoring and Verification Platform – MVP) u svoje procedure razvoja energetske politike. MVP je razvijen od strane ORF-EE u saradnji sa partnerima i služi za prikupljanje podataka i izračunavanje ušteda energije, olakšavanje razvoja sektorskih politika i praćenje njihovog uticaja.

ORF-EE je dosta uložio u jačanje kapaciteta partnera za podsticanje sektorskih promena, u skladu sa procesom EU integracija

Kroz tehničku i finansijsku podršku parlamentarnih saslušanja širom regiona, koja su po prvi put organizovana u ovom obliku, javni dijalog je održivo integrisan u kulturu političke komunikacije. U tom okviru pokrenuta je prekogranična saradnja nacionalnih parlamenata u regionu i formulisane su zajedničke izjave o energetskoj efikasnosti i klimatskoj akciji.

Postoje mnogi aspekti kroz koje je ORF-EE bio u mogućnosti da pomogne političkim procesima, uvek vodeći računa o relevantnim promenama u sektoru i primenjujući sveobuhvatan međuinstitucionalni pristup.

U skorije vreme, ORF-EE je, takođe, uspeo da privuče interes partnerskih zemalja za najnovije EU alate, pre svega nacionalne energetske i klimatske planove (NEKP), u cilju kontrole klimatskih promena. Ova grupa tema, takođe, uključuje aktivnosti na razvoju planova održive urbane mobilnosti (Sustainable Urban Mobility Plans – SUMPs) planiranih u saradnji sa gradovima u regionu.

Naučili smo od naših partnera složene političke i društveno-ekonomske izazove s kojima se stalno suočavaju

SUMP nudi dugoročnu strategiju za budući razvoj urbanih područja, kao i transporta i mobilnosti. Njegova implementacija poboljšava pristupačnost urbanih područja i osigurava visokokvalitetnu i održivu mobilnost i transport do, kroz i unutar urbanog područja. SUMP odgovara na potrebe ‘funkcionalnog grada’ i njegovog zaleđa.

Međutim, i naš pristup se razvijao. Naučili smo od naših partnera složene političke i društveno-ekonomske izazove s kojima se stalno suočavaju i kako strpljivo pristupiti realizaciji zajedničkih aktivnosti. Naše poštovanje za često izuzetne napore naših partnera u sprovođenju zakona EU u njihovim zemljama značajno je poraslo.

Urbana mobilnost je jedan od najvažnijih elemenata agende održivog razvoja. Proteklih godinu dana ORF-EE je uložila mnogo napora da ova tema postane široko zastupljena. Možete li detaljnije obrazložiti aktivnosti ORF-EE u oblasti održive urbane mobilnosti? Kakva su iskustva Nemačke u sektoru transporta i održive urbane mobilnosti koja bi mogla da se primene u regionu?

Održiva urbana mobilnost je važna tema za EU. U našim naporima da podržimo proces evropskih integracija partnerskih zemalja, pre svega zbog njihovog stanovništva, trudimo se da se bavimo što širim spektrom izazova. Posvećeni smo da ovo pitanje postane prioritet političkih agenda u regionu.

Naš krajnji cilj je da poboljšamo kvalitet života ljudi u JIE, te da u skladu sa našim naporima za povećanje energetske efikasnosti, težimo smanjenju emisija CO2.

U tom smislu ORF-EE učestvuje u razmeni mišljenja i inoformacija ne samo na nivou regiona, nego i izvan njega, kako bi se povećala ekspertiza u vezi sa održivom urbanom mobilnošću opština, lokalnih i nacionalnih zakonodavnih institucija, kao i civilnog društva. Organizujemo tehnička studijska putovanja u napredne gradove u različitim zemljama EU (npr. Berlin, Frajburg i Ljubljana) i obostrane posete parlamentima (npr. u Berlinu, Briselu) kako bismo pokazali primere dobre prakse.

Naš krajnji cilj je da poboljšamo kvalitet života ljudi u regionu jugoistočne Evrope

Od šezdesetih godina većina nemačkih gradova usvaja planove urbanog transporta (Verkehrsentvicklungsplane-VEP). Iako nisu pravno obavezujući, većina gradova i urbanih regija ih razvija kao važan deo opšteg planiranja korišćenja zemljišta. Sve više elemenata planova održive urbane mobilnosti je uključeno u ove planove.

Uvek postoji pitanje da li je region spreman da prihvati promene. Kako se bavite ovim aspektom kroz ORF-EE?

Region radi na pripremi nacionalnih energetskih i klimatskih planova

Region je već prihvatio mnoge promene u vezi sa ovim sektorom i nastavlja da pokazuje ambicije da ga još više unapredi. U 2017. godini, uz pomoć ORF-EE, predstavnici glavnih gradova u partnerskim zemljama, Sarajevo, Priština, Podgorica, Skoplje i Tirana potpisali su zajedničko pismo o namerama, udružujući snage za efikasno sprovođenje regionalne inicijative za održivu urbanu mobilnost.

Nedavno, na Trećem parlamentarnom forumu JIE o energetskoj efikasnosti i klimi, održanom 19. februara u Briselu, parlamentarci svih 6 zemalja JIE pripremili su zajedničku deklaraciju o energetskoj efikasnosti i klimi. Ova zajednička deklaracija je veliki znak njihove ambicije i posvećenosti čime se energetska efikasnost i pitanja klimatskih promena postavljaju kao visok prioritet u političkom programu. Smatramo da je to veliki uspeh i za ORF-EE i za region.

Tokom poslednjih 10 godina, ORF-EE je uspešno sprovela mnoge projekte i inicijative. Reč je o uspešnoj priči koja svakoga može da motiviše i podstakne na promenu.

ORF-EE je zajedno sa svojim partnerima u proteklim godinama uspešno sproveo mnoge aktivnosti. Ponosni smo što možemo reći da imamo pozitivan i pouzdan odnos sa našim partnerima i da je ova saradnja od koristi regionu. Ipak, preostaje još mnogo toga da se uradi, pa nastavljamo da podržavamo zemlje JIE u stalnom napretku u ovom sektoru.

Jedna od glavnih inicijativa ORF-EE je formulisanje političke agende u JIE, pomoć zemljama da naprave sektorske promene i da usklade sektor sa politikom EU, naravno, podržavajući integraciju u EU.

ORF-EE radi na nadogradnji MVP alata kako bi zadovoljio potrebe regiona u okviru sprovođenja Direktive o energetskoj efikasnosti (EED).

U tom smislu, valja spomenuti razvoj MVP onlajn alata za izračunavanje ušteda energije, koji su zemlje JIE usvojile kao nacionalni instrument za kreiranje sektorskih politika. One ga koriste uglavnom za razvoj nacionalnih akcionih planova za energetsku efikasnost, i tako poboljšavaju razmenu informacija i izveštavanja o energetskoj efikasnosti.

Energetska zajednica je, takođe, prepoznala ovaj alat i uključila ga u zvanični program Koordinacione grupe za energetsku efikasnost. Hrvatska, koja je bila zemlja partner ORF-EE sve do pristupanja EU, integrisala je MVP u svoj pravni okvir.

Trenutno, ORF-EE radi na nadogradnji MVP-a kako bi zadovoljio potrebe naših partnera u okviru sprovođenja Direktive o energetskoj efikasnosti (EED). Korišćenje ovog alata na lokalnom nivou poboljšaće komunikaciju i koordinaciju između relevantnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou. Ovo je ključno za uspešan razvoj i implementaciju nacionalnih politika za energetsku efikasnost i klimatsku akciju. Nastavićemo da podržavamo sektorske reforme zemalja JIE i put ka EU.

Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

Milos Mladenovic, SEEPEX, energetska tranzicija

Ideje D&G kao odgovor na izazove energetske tranzicije ili kako smo zavoleli Bodrijara

26. februar 2019. - O evropskom tržištu električne energije nakon okončanja energetske krize, ali i o uzrocima krize, daljim tendencijama razvoja tržišta energije i globalne ekonomije, razgovarali smo sa direktorom SEEPEX -a Milošem Mladenovićem

Pozar na deponiji: Da li nam je neodgovornost došla na naplatu

Požari na deponijama: Neodgovornost došla na naplatu

26. februar 2019. - Požar koji je izbio u Regionalnom centru za upravljanje otpadom Duboko je poslednji poziv na otrežnjenje, kažu Gojkan Stojinović i Kristina Cvejanov, eksperti za upravljanje otpadom

CBAM pred vratima – Srbija na potezu da stvori uslove za domaću privredu

CBAM pred vratima – Srbija na potezu da stvori uslove za domaću privredu

26. februar 2019. - Industrijski akteri u Srbiji imaju sva znanja da maksimalno umanje emisije CO2 i učestvuju u ekološkom preporodu zemlje, kaže generalni direktor kompanije Lafarge Srbija Dimitrije Knjeginjić

Maja Turkovic

Maja Turković – liderka energetske tranzicije

26. februar 2019. - Kroz svoj rad u projektima obnovljivih izvora energije i WISE Srbija mrežu žena, Maja Turković ne samo što pomera granice u energetskom sektoru, već i podržava žene, gradeći put ka inkluzivnoj i održivoj budućnosti