x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Vaša imejl adresa je sigurna kod nas

x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Your email is safe with us

GIZ ORF-EE najavljuje dalju podršku ugovornim stranama Energetske zajednice na Zapadnom Balkanu u sistematskom prikupljanju podataka o uštedama energije

20.11.2018. | Komentari: 0Autor:

Foto: GIZ ORF-EE
GIZ ORF-EE najavljuje dalju podršku ugovornim stranama Energetske zajednice na Zapadnom Balkanu u sistematskom prikupljanju podataka o uštedama energije

Na zadnjem sastanku Grupe za koordinaciju energetske efikasnosti (EECG) održanom 14. novembra u prostorijama Energetske zajednice (EnC) u Beču, predstavnici GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za JIE – Energetska efikasnost (ORF-EE) najavili su nastavak podrške ugovornim stranama EnC na Zapadnom Balkanu (ZB)po pitanju potpunog i sistematičnog prikupljanja podataka o uštedama energije.

Podrška će biti pružena u okviru novog ORF-EE projekta „Jačanje saradnje između nacionalnog i lokalnog nivoa vlasti u JIE u cilju održivog razvoja mjera energetske efikasnosti i zaštite klime ” (MVP Plus). Projekt je usmjeren na lokalnu primjenu Platforme za monitoring i verifikaciju (MVP) za potrebe izračunavanja ušteda energije i CO2, postignutih provođenjem mjera energetske efikasnosti.

„Integracija MVP sistema na općinskom nivou na Zapadnom Balkanu upotpunila bi njegovu primjenu na državnom nivou, gdje je ovaj alat već uveden, čime bi se poboljšala komunikacija između različitih nivoa uprave u cilju efektivnije izrade politika”, rekla je Berina Delalić-Gurda, menadžerica projekta ORF-EE.

Armin Teskeredžić, konsultant u ORF-EE projektu, iskoristio je ovu priliku da iznese neke od najvećih izazova u primjeni MVP-a kao i potencijale za njegovu širu primjenu. Podsjetio je prisutne da se MVP pokazao kao funkcionalan, iako je inicijalno izrađen od ORF-EE-a i partnera u vrijeme Direktive o uštedama energije i pokriva samo konačne uštede energije. Sada kada je na snazi Direktiva o energetskoj efikasnosti (EED), područje djelovanja na unapređenju energetske efikasnosti je šire i pored mjera na strani konačnog potrošača obuhvata i dijelove lanca pretvorbe energije. To zemljama Zapadnog Balkana postavlja nove izazove, a sam sistem mora se nadograditi da bi mogao obuhvatiti i ova nova područja. Iz tog razloga ORF-EE-ov novi projekt „MVP Plus“ radit će na razvoju nove funkcionalnosti vezane za izračun primarne energije.

„Jednostavnom nadogradnjom MVP alata i određenim uputstvima za korisnike omogućit će se provođenje nekoliko članova EED-a, uključujući član 7. i dva pristupa, navedena u Direktivi”, naglasio je Teskeredžić. Ovo je naročito važno u smislu evidentiranja ušteda koje rezultiraju iz mjera provedenih u okviru EED-a, što će ići u prilog ispunjenju zahtjeva koji se odnose na izvještavanje o energetskoj efikasnosti na nivou država.

ORF-EE-ova podrška državnom nivou

ORF-EE je najavio i dodatna ulaganja u jačanje kapaciteta zaposlenih u ministarstvima, agencijama i drugim institucijama odgovornim za prikupljanje podataka o uštedama energije, uključujući i proširenje kapaciteta MVP-a u skladu sa zahtjevima EED-a. ORF-EE će, između ostalog, podržati prikupljanje i unos podataka u MVP kao pomoć procesima izvještavanja i izrade politika, provjeru rezultata i podataka, analizu podataka i planiranje na osnovu činjenica, kao i upravljanju znanjem i osiguranju održivosti uspostavljene strukture. U okviru svih aktivnosti predviđena je redovna regionalna razmjena informacija između relevantnih aktera na državnom i regionalnom nivou u cilju formiranja mreže domaćih i međunarodnih stručnjaka sposobnih da osmisle i sprovedu rješenja za izazove s kojima se regija susreće u domenu politika energetske efikasnosti.

Predstavnik Ministarstva ekonomije Crne Gore Božidar Pavlović na sastanku EECG grupe rekao je da smatra da je ovo pravi trenutak za pokretanje ovog projekta s obzirom na to da je novim amandmanima na Zakon o efikasnom korištenju energije u Crnoj Gori MVP prepoznat kao obavezno sredstvo za izvještavanje o uštedama energije.

Ostale članice Energetske zajednice na ZB također su prijavile uvođenje MVP-a u svoje pravne okvire. Republika Srbija i Makedonija (BJR) su ga već uvrstile u amandmane na svoje zakone o energetskoj efikasnosti i očekuju njihovo usvajanje početkom 2019. godine. Kosovo je MVP uvrstilo u svoj novi Zakon o energetskoj efikasnosti, koji je službeno usvojen 7. novembra ove godine i potpuno je usklađen sa EED-om.

Komentari (0)

Budite prvi da unesete komentar za ovaj clanak.

Unesi Komentar

Molimo sačekajte... Unesite obavezna polja. Desila se greška, molimo osvežite stranicu i pokušajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat.