Svetski dan šuma 2023: zdrave šume za zdrave ljude

Međunarodni dan šuma 2023: zdrave šume za zdrave ljude

20.03.2023. - Zdrave šume su od vitalnog značaja za sve aspekte zdrave planete, od sredstava za život i ishrane do očuvanja i zaštite životne sredine

Tri najveće centralne banke dele odgovornost za krčenje šuma u Amazonu

Tri najveće centralne banke optužene za nestanak šuma u Amazonu

04.10.2022. - I najveće, odnosno najmoćnije globalne finansijske institucije ponašaju se neodgovorno u odnosu na životnu sredinu...

ekolosko pravo regionalni centar

Za šest decenija smanjila se površina šuma po glavi stanovnika za 60 procenata

11.08.2022. - Tokom proteklih 60 godina, u svetu je nestalo 80 miliona hektara šume što je površina...

Page:
1