EU

GIZ ORF-EE multEE sastanak

GIZ organizovao sastanak „Upravljanje za energetsku efikasnost kroz aktivnu saradnju različitih nivoa vlasti (multEE)“

26.04.2016. - Sarajevo je 14. i 15. aprila bilo domaćin trećeg sastanka partnera i drugog sastanka Savjetodavnog...

Page:
1 2 8 9