np mavrovo mhe ribnicka bernska konvencija

Komitet Bernske konvencije zatražio od Severne Makedonije da zabrani gradnju MHE u zaštićenim područjima

26.12.2023. - Organizacija Eko-svest je pre deset godina uložila žalbu zbog gradnje hidroelektrana u nacionalnom parku Mavrovo

Neretva, zagadjenje vode, HE Ulog

Federacija BiH pokreće postupak protiv izgradnje hidroelektrane Ulog na Neretvi

01.11.2023. - HE Ulog bi mogla da izazove štetu u opštini Konjic i ugrozi sigurnost stanovništva i materijalnih dobara oko Neretve, poručuje Federacija BiH

Ekolozi blokirali projekat izgradnje hidroelektrane Komarnica

Ekolozi blokirali projekat izgradnje hidroelektrane Komarnica

18.04.2022. - Projekat hidroelektrane Komarnica je zaustavljen jer su ekološke organizacije podnele žalbu Sekretarijatu Bernske konvencije

Page:
1