Električna energija

Kompanije u Srbiji će imati sve aktivniju ulogu na tržištu električne energije u narednim godinama – konferencija

Kompanije Srbiji postepeno aktivniju ulogu trzistu elektricne energije

Foto: Đorđe Tomić / Balkan Green Energy News

Objavljeno

25.02.2022.

Država

Komentari

0

Podeli

Objavljeno

25.02.2022.

Država

Komentari

0

Podeli

Izmena zakonskog okvira u oblasti električne energije i obnovljivih izvora olakšala je investicije u proizvodnju zelene energije i nje će biti sve više na tržištu. U isto vreme, imperativ dekarbonizacije primorava kompanije koje posluju u Srbiji da traže nove opcije za snabdevanje električnom energijom, i njihova uloga će u narednim godinama biti sve aktivnija. Na učesnicima na tržištu je sada da iskoriste nove mogućnosti i prilagode se promenama korak po korak, rečeno je na konferenciji Privreda Srbije na tržištu električne energije. Direktor SEEPEX-a Miloš Mladenović najavio je da će ta berza najkasnije do marta sledeće godine uspostaviti unutardnevno tržište i tako omogućiti balansiranje gotovo u realnom vremenu.

Na panelu Mogućnosti za privredu na tržištu električne energije u Srbiji diskutovano je o kupovini struje na bilateralnom tržištu i kako da kompanije kod snabdevača odaberu odgovarajući tarifni model. Skok cena usled energetske krize nadmašio je najapstraktnija očekivanja, a računajući i nove prognoze na srednji rok, investitori u projekte iz obnovljivih izvora sada mogu da budu sigurniji u profitabilnost projekata i bez državnih podsticaja, složili su se učesnici i učesnice.

Država je prošle godine donošenjem paketa zakona iz oblasti energetike obezbedila regulatorni okvir za  izgradnju elektrana na obnovljive izvore i njihov plasman na tržištu, a sada je na kompanijama, kupcima električne energije, da se angažuju i iskoriste te mogućnosti, istakli su panelisti.

Skok cena usled energetske krize nadmašio je najapstraktnija očekivanja, a računajući i nove prognoze na srednji rok, investitori sada mogu da budu sigurniji u profitabilnost projekata i bez državne pomoći

Budući da su manji trgovci strujom i snabdevači zbog energetske krize praktično nestali, Elektroprivreda Srbije je gotovo potpuno preuzela tu delatnost, ali s njom i sav teret, jer su cene za privredu privremeno ograničene na 75 evra po megavat-satu.

Predstavnici investitora i banaka su ukazali na EPS-ov potencijal da se pokaže na polju dodatnih usluga za privredu, prvenstveno fleksibilnosti i balansiranja.

Konferenciju Privreda Srbije na tržištu električne energije organizovao je Balkan Green Energy News. Moderator ovog panela bio je Dragoljub Cibulić, partner u advokatskoj kancelariji BDK advokati.

SEEPEX ima pouzdanu referentnu cenu, dugoročne fjučerse

Miloš Mladenović, direktor berze električne energije SEEPEX u Beogradu, otkrio je plan da se pre kraja marta 2023. uspostavi likvidno unutardnevno tržište. Objasnio je da će ono omogućiti balansiranje u okviru bliskom realnom vremenu.

Referentna cena s ove berze je pouzdana i „ključni element u novoj paradigmi“ gde će se prelaziti sa dugoročnih ugovora o otkupu struje (PPA) na korporativne PPA ugovore, navodi Mladenović. Od ostalih mogućnosti za privredu je posebno ukazao na fjučerse, dugoročne terminske ugovore kojima se može ublažiti efekat naglih promena cene.

Ta opcija na SEEPEX-u postoji još od 2019, a ima fjučersa i na po deset godina, ali učesnici na tržištu je „ne koriste dovoljno“, ocenio je direktor berze. Oni bi morali da izađu iz zone komfora fidin tarifa ili ugovora o potpunom snabdevanju, izjavio je Mladenović.

Kompanije Srbiji postepeno aktivniju ulogu trzistu elektricne energije Milos Mladenovic
Foto: Đorđe Tomić / Balkan Green Energy News

Firme više neće nabavljati električnu energiju samo jednom u godinu ili dve dana

Darko Milutinović, direktor firme M&D UNIT za inženjering i konsultantske usluge, procenjuje da će privreda u roku od godinu dana krenuti da prihvata nove modele za snabdevanje električnom energijom. Da ne bi došlo do naglih poremećaja, adaptacija na promene na tržištu treba da se sprovede u više koraka da bi se kompanije edukovale, upozorio je.

Privreda još nema kadrovske kapacitete za nabavku struje, a kupci mogu da se opredele da autsorsuju te aktivnosti, što već formalno postoji kao mogućnost, rekao je Milutinović. On je podsetio da su se kompanije do sada snabdevale jednom u godinu ili dve dana, uglavnom putem fiksnih ugovora.

Privreda je informisana i zainteresovana za ulaganja u solarne elektrane po prozjumerskom modelu, za pokrivanje dela svoje potrošnje

„Nije stvar samo koliko je tržište uređeno, već kakva je priroda potrošača. Nemaju svi privrednici isti profil potrošnje. Nemaju svi isti učinak električne energije u finalnoj ceni proizvoda. Neki mogu relativno lako da prenesu skok cena u cenu svog izlaznog proizvoda. Kompanije kod kojih krajnji kupac diktira da li će kupiti proizvod moraju mnogo više da razmišljaju kako da prilagode svoju proizvodnju tržištu, a ne kako će da prilagode kupovinu električne energije“, dodao je Milutinović.

Direktor M&D UNIT-a tvrdi da je privreda informisana i zainteresovana za ulaganja u solarne elektrane po prozjumerskom modelu, za pokrivanje dela svoje potrošnje. On je naveo primer da su neki potencijalni investitori iz Azije proučavali kako da za sebe osiguraju snabdevanje zelenom električnom energijom na dugi rok i da je to jako bitna stavka, pogotovo za one koji bi u Srbiji bili orijentisani na izvoz.

Kompanije navikavaju aktivniju ulogu trzistu elektricne energije Darko Milutinovic
Foto: Đorđe Tomić / Balkan Green Energy News

Kompanijama je važno da im je dostupno dovoljno struje iz čistih izvora

Panelisti su se posebno osvrnuli na dostupnost struje iz obnovljivih izvora. EPS ima takav paket i kompanije snabdeva električnom energijom iz hidroelektrana, ali u nekom trenutku bi potražnja mogla da prestigne ponudu.

Izvoznici moraju da se spreme za uvođenje CBAM-a, prekograničnog poreza EU na emisije ugljen-dioksida, koji će verovatno moći da izbegnu ako budu trošili električnu energiju iz obnovljivih izvora. Osim toga, firme u stranom vlasništvu prate klimatsku politiku svojih centrala, pa im je sve važnije da se snabdevaju čistom strujom. To ih motiviše i da instaliraju sopstvene fotonaponske pogone.

WV International se priprema za aukciju za vetar

Država je usvajanjem Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije napravila okret u sektoru za investitore tako što im je pokazala put iz aspekta finansiranja i dala okvir za uslove realizacije projekata, izjavila je direktorka kompanije WV International Neda Lazendić. Naime, nakon raspodele kvota za fidin tarife za vetar, kojima je garantovana otkupna cena i preuzimanje električne energije, investitori dugo nisu znali kakav će model da se primenjuje posle toga, ukazala je.

Kompanija je aktivna u Srbiji od 2012. i radi na razvijanju projekata iz obnovljivih izvora energije. U ovom trenutku, WV International se sprema da sa svoja dva vetroparka u Alibunaru, ukupnog kapaciteta 168 MW, učestvuje u prvim aukcijama koje je državala najavila. WV International planira da izgradi ukupno 800 MW vetroelektrana, a u razvoju je i jedna solarna elektrana.

Kompanije navikavaju aktivniju ulogu trzistu elektricne energije Neda Lazendic
Foto: Đorđe Tomić / Balkan Green Energy News

CWP se oslanja na tržišnu konkurentnost u razvoju svojih vetroelektrana i solarnih parkova

Vladan Rankov, komercijalni direktor u CWP Globalu, rekao je prisutnima da u kompaniji rade na strategiji za prodaju električne energije u novim tržišnim okolnostima, kada nema podsticaja. Cilj je da bude konkurentna bez obzira na intermitentnost-isprekidanost proizvodnje struje iz obnovljivih izvora i nepredvidljivost procesa developmenta i mogućnosti finansiranja, izjavio je.

CWP razvija projekte vetroparkova i solarnih elektrana u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji i Ukrajini. Rankov je istakao da kompanija nudi dugoročne ugovore sa stabilnom i predvidljivom cenom.

„Ekonomika obnovljivih izvora je takva da cenu koštanja proizvodnje energije opredeljuje visina investicije. Samim tim je cena koštanja unapred poznata i ne zavisi od kretanja cena na tržištu energenata. I iz tog razloga su takvi ugovori dugoročno održivi. S druge strane je mogućnost da se kroz kupovinu zelene energije poboljšaju ESG rejtinzi firmi, koji se odnose na društvenu odgovornost i održivi razvoj“, napomenuo je Rankov.

EPS bi kao dominantni snabdevač mogao da ponudi industriji dodatne usluge, pre svega snabdevanje fleksibilnom energijom i balansiranje, i da tako prođe tranziciju, dodao je.

Kompanije navikavaju aktivniju ulogu Vladan Rankov
Foto: Đorđe Tomić / Balkan Green Energy News

Udar krize na finansije zbrisao male i srednje snabdevače

Direktor za analizu tržišta i upravljanje tržištem u EPS-u Davor Pupovac izrazio je uverenje da je ta kompanija spremna da se prilagodi promenama. Ona je sada jedini snabdevač privrede jer je skok cena struje onemogućio male i srednje snabdevače da budu konkurentni, istakao je.

Kao i u većini Evrope, tradicionalni snabdevači su preuzeli na sebe sav teret krize, napomenuo je Pupovac u osvrtu na to što je Vlada Srbije ograničila cene električne energije za privredu. Ukazao je na projekcije da će na kraju godine cena biti 180 evra po megavat-satu, a 150 evra na kraju 2023. godine.

Skok cena srušio projekcije, promenio perspektivu oko aukcija

UniCredit banka Srbija i Erste banka su dugo među najprisutnijima u sektoru obnovljivih izvora. U najvećem broju slučajeva, za projekte je potrebno dugoročno finansiranje, a budući da se ova unosna delatnost u zemlji tek zahuktava, investitori se odlučuju da sebi osiguraju podršku na toj strani.

Fidin tarife su bile jednostavne za ocenu rizika i, samim tim, za finansiranje, naglasio je Aleksandar Savić, direktor za poslove sa javnim sektorom i specijalna finansiranja u Erste banci. Za banke je bitno da prihod od projekata u ugovorenih 10, 12 ili više godina bude konstantan i po kojoj ceni će se struja prodavati, napomenuo je.

Cene su nepredvidljive, budući da nijedna od stotinu studija nije uzela u obzir ovakav razvoj situacije, istakao je Savić. Skrenuo je pažnju na to da početna cena na očekivanoj aukciji za vetroelektrane, 55,7 evra za megavat-sat, možda nije dovoljno atraktivna za investitore.

Kompanije navikavaju aktivniju ulogu Aleksandar Savic
Foto: Đorđe Tomić / Balkan Green Energy News

Promene u energetici povećavaju potrebe za finansiranjem proizvodnje iz obnovljivih izvora

Svetlana Cerović iz UniCredit banke Srbija izjavila je da postoje investitori koji ne čekaju premije preko aukcija. Po njenim rečima, neki će gledati da ugovore otkup sto odsto proizvodnje, a da će drugi jedan deo plasirati na otvorenom tržištu.

Svaki projekat će imati različit PPA ugovor, za razliku od onih u režimu fidin tarifa, koji su bili s fiksiranom cenom i na 12 godina, naglasila je i kazala da to za banku čini analizu rizika kompleksnijom. Cerović je dodala da energetska tranzicija i kriza znatno povećavaju potrebe za finansiranjem projekata proizvodnje zelene energije.

Ovo dvoje predstavnika banaka takođe su istakli značaj delovanja kompanija u kontekstu pomenutih ESG standarda za brigu o životnoj sredini, društvu i korporativnom upravljanju i naveli da se rezultati na tom polju imaju sve veći uticaj na finansije.

Kompanije navikavaju aktivniju ulogu Svetlana Cerovic
Foto: Đorđe Tomić / Balkan Green Energy News
Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

Baterija napravljena od cinka i lignina

Ekološki prihvatljiva baterija napravljena od cinka i lignina

25. februar 2022. - Istraživači sa Univerziteta u Linćepingu u Švedskoj napravili su novu vrstu baterije, od cinka i lignina. Jeftina je i reciklabilna.

Dvostruko vece subvencije ove godine energetsku sanaciju domacinstava Beogradu

Dvostruko veće subvencije ove godine za energetsku sanaciju domaćinstava u Beogradu

25. februar 2022. - Ministarka Dubravka Đedović Handanović uručila je ugovore gradskim opštinama o sredstvima za energetsku sanaciju za domaćinstva

statkraft neoen hrvatska Arnaud Bellange Christophe Desplats-Redier

Statkraft preuzeo projekte firme Neoen u Hrvatskoj

25. februar 2022. - Kako je za Balkan Green Energy News rekao Arno Belanže, direktor norveške kompanije za Hrvatsku i Francusku, reč je o desetak projekata

Srbija subvencionise energetsku sanaciju domacinstava u skoro svim opstinama i gradovima

Srbija subvencioniše energetsku sanaciju domaćinstava u skoro svim opštinama i gradovima

25. februar 2022. - Još 12.000 domaćinstava u 137 gradova i opština uključujući tri na KiM moći će da dobije subvencije za energetsku efikasnost