Izrada katastra rudarskog otpada u Srbiji – projekat u toku

12.01.2018.

Slika: Balkan Green Energy News
Izrada katastra rudarskog otpada u Srbiji – projekat u toku

Katastar rudarskog otpada je projekat tehničke pomoći koji Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srbije sprovodi u saradnji sa Evropskom unijom (EU) od februara 2017.godine, sa ciljem da izradom katastra razvije i dalje unapredi sistem upravljanja rudarskim otpadom u Srbiji.

U Srbiji ne postoje sistematizovani podaci o napuštenim deponijama rudarskog otpada, pa je jedan od prioriteta ovog projekta identifikacija napuštenih lokacija rudarskog otpada, procena njihovog uticaja na životnu sredinu i uspostavljanje baze za upravljanje i remedijaciju tih lokacija.

Tokom trogodišnje implementacije projekta, biće izrađen katastar u formatu veb aplikacije i katastarske knjige, a tim eksperata će izraditi i procenu rizika, karakterizaciju i klasifikaciju rudarskog otpada sa oko 250 napuštenih lokacija rudarskog otpada i oko 200 aktivnih rudnika u Srbiji, kao i tri studije slučaja za tri različita tipa rudarskog otpada.

Ovo je jedan od prvih projekata u okviru tzv. decentralizovanog sistema upravljanja, što znači da projekat sprovode institucije države Srbije u saradnji sa Delegacijom EU u Srbiji.

Vrednost projekta je 2,1 miliona evra: EU obezbeđuje 90 odsto sredstava, dok Vlada Republike Srbije učestvuje sa preostalih 10 odsto. Realizuje ga konzorcijum nemačkih kompanija PLEJADES i DMT.

Uz izradu katastra, cilj ovog projekta je i da pružiti pomoć Srbiji u harmonizaciji zakonodavstva sa regulativom EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena kroz izgradnju institucija i unapređenje infrastrukture u oblasti životne sredine.

Više o samom projektu i načinu realizacije saznajte na gornjem linku.