x
Newsletter Image
Stay up to date with our latest news
subscribe

Your email is safe with us

Energetska zajednica pripremila uputstvo za izradu nacionalnih energetskih i klimatskih planova

22.06.2018.

Slika: Pixabay
Energetska zajednica pripremila uputstvo za izradu nacionalnih energetskih i klimatskih planova

Integrisani nacionalni energetski i klimatski planovi (NEKP) trebalo bi da obuhvate period od 2021. do 2030. godine, uključujući projekcije do 2050. godine, kako bi se osigurala usklađenost sa dugoročnim ciljevima na nivou Evropske unije (EU), Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime (UNFCCC) i Energetske zajednice, navodi se u uputstvu za izradu NEKP koji je pripremio Sekretarijat Energetske zajednice.

Sekretarijat je napisao smernice kako bi pomogao članicama Energetske zajednica da pripreme planove. Inače, ovi planovi su ključne poluge za sprovođenje strategije Energetske unije u zemljama članicama EU. U tom kontekstu, i Ministarski savet Energetske zajednice usvojio je neobavezujuću Preporuku za pripremu NEKP u decembru 2017. godine.

“Priprema nacionalnih planova biće dinamičan proces počev od 2018. godine, kako bi se planovi završili što je pre moguće, a idealno bi bilo pre 2021. godine”, piše u smernicama.

Plan i vremenski okvir izrade NEKP koji definiše aktivnosti članica Energetske zajednice je, takođe, deo smernica.

“One opisuju ključne korake postepenog procesa od sada, pa do finalizacije planova, uključujući aktivnosti i zadatke članica, Sekretarijata i Evropske komisije”, saopštio je Sekretarijat.

Inače, pre nekoliko dana EU je postigla dogovor o mehanizmima za sprovođenje Energetske unije, uključujući i okvir za pripremu nacionalnih energetskih i klimatskih planova.