Voda

UNECE u proceni sliva Drine ukazuje na značaj poboljšanja kvaliteta vode i poziva na jačanje prekogranične saradnje

UNECE-procena sliva reke Drine

Photo: UNECE

Objavljeno

29.12.2017.

Komentari

0

Podeli

Objavljeno

29.12.2017.

Komentari

0

Podeli

Rešavanje problema zagađenosti reke Drine i poboljšanje kvaliteta vode i monitoringa, ključni su koraci koje je potrebno preduzeti u suočavanju sa izazovima u slivu reke kako bi se osigurao održivi razvoj u prekograničnom kontekstu, objavljeno je u intersektorskoj i sveobuhvatnoj proceni sliva Drine, koja teče kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Procenu je uradila Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE).

U cilju poboljšanja kvaliteta vode u slivu Drine, procena UNECE navodi da je neophodna kontrola nelegalnog bacanja otpada i promocija održivih praksi u poljoprivrednom, industrijskom i rudarskom sektoru. Da bi se na te izazove efikasno odgovorilo, potrebne su velike investicije, naročito u postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i upravljanje čvrstim otpadom. Najbolje bi bilo da, kroz saradnju, te obaveze preuzmu zemlje koje dele sliv Drine.

O stanju vode u slivu Drine nedostaju informacije, pa UNECE ukazuje naročito na potrebu da se obezbedi redovan i sistematičan monitoring i analiza kvaliteta vode, posebno u pogledu izvora zagađenja, kao i njegov uticaj na ekosisteme i zdravlje.

U proceni su identifikovane značajne prednosti razvoja zajedničkog pristupa zemalja koje dele sliv Drine u poboljšanju kvaliteta vode. Inicijative za poboljšanje razmene informacija u ovoj kritičnoj oblasti mogle bi se izgraditi na uspešnim planovima upravljanja rečnim slivom i procesima upravljanja podacima u regionu, posebno onih u okviru Medjunarodne komisije za sliv reke Save (ISRBC), čija je Drina pritoka.

Poboljšanje kvaliteta vode može doneti višestruke koristi

UNECE svojom procenom poziva na akciju, naglašavajući da jačanje saradnje može generisati niz međusobno povezanih koristi.

Poboljšanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda je ključno. Kada je u pitanju ekološka korist, rešavanje problema kvaliteta vode poboljšalo bi uslove staništa, što bi dovelo do značajnih ekonomskih koristi, uključujući razvoj turizma i ribarstva. Konkretno, turizam vezan za prirodna bogatstva – koji ima veliki potencijal zahvaljujući bogatom biodiverzitetu i spektakularnim predelima duž sliva Drine – imao bi najviše direktnih koristi od rešavanja problema zagađenja i poboljšanja kvaliteta životne sredine. Tako unapređene mogućnosti za rekreativne aktivnosti u prirodi takođe bi mogle doneti društvene koristi. Kvalitet života ljudi koji žive duž sliva Drine bi se mogao dalje poboljšati promocijom lokalnih, visokokvalitetnih poljoprivrednih proizvoda i / ili proizvodnje obnovljive energije.

Osim toga, bolji tretman vode može dovesti do ušteda, uključujući i smanjenje potreba za alternativnim izvorima vode, kao što je flaširana voda, ali i doneti važne prednosti kada je u pitanju zdravlje, u smislu prevencije bolesti.

Identifikacija konkretnih međusektorskih aktivnosti

Procena opisuje širok spektar međusektorskih aktivnosti koje mogu pomoći u odgovoru na izazove upravljanja međusobno povezanih resursa vode, hrane i zemljišta, energetskih resursa i usluga ekosistema u slivu. Neksus pristup upravljanju koji uzima u obzir međusobnu povezanost ovih resursa se sve više posmatra kao efikasno sredstvo za poboljšanje bezbednosti vode, energije i hrane povećanjem efikasnosti, smanjenjem kompromisa, izgradnjom sinergija i poboljšanjem upravljanja ekosistemima uz njihovu istovremenu zaštitu.

Predložene aktivnosti u slivu reke Drine kreću se od mera u energetskom sektoru do ruralnog razvoja. Na primer, u oblasti regulacije rečnog toka, koordinacija rada postojećih brana duž sliva ne samo da bi omogućila bolje upravljanje situacijom u slučaju poplava, već bi i poboljšala nacionalnu energetsku sigurnost, povećala mogućnosti za izvoz električne energije i smanjila godišnje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Pored toga, saradnja na unapređenju upravljanja čvrstim otpadom donela bi ekonomske koristi u vidu smanjenih troškova za operatere hidroelektrana, pošto čvrsti otpad u reci ometa njihovo poslovanje

Prevazići izazove i krenuti napred

Tradicionalni način organizacije upravljanja resursima ne doprinosi međusektorskom i još manje prekograničnom radu. Ovo predstavlja značajan izazov ukoliko se želi u potpunosti realizovati potencijal zelenog ekonomskog razvoja u slivu.

Kao odgovor na to, participativna procena neksusa okupila je oko 80 predstavnika vlasti i drugih ključnih aktera iz različitih sektora iz zemalja drinskog sliva. To im je omogućilo da zajednički identifikuju potencijale za održivi razvoj u slivu reke Drine, usklađujući ekonomski rast i ekološku zaštitu. Ova povećana svest o međusektorskim vezama može pomoći u uspostavljanju integrisanijeg pristupa razvoju u regionu, mada će za to biti neophodna politička posvećenost jačanju aktivnosti.

U cilju daljeg promovisanja međusektorske saradnje i proširenja dijaloga svih aktera, koji je omogućen kroz procenu, preporučuje se da se u potpunosti iskoriste trenutne strukture upravljanja, kao i da se evaluiraju mogući komplementarni aranžmani i sinergije između njih gde je to moguće.

UNECE će nastaviti da podržava države drinskog sliva u implementaciji preporuka procene, kao i dalje jačanje prekogranične i međusektorske saradnje u regionu.

Više o proceni i dalji koraci

Procena je sprovedena od 2016. do 2017. godine, kao deo Konvencije UNECE o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (Konvencija o vodama) uz podršku projekta Ozelenjavanje ekonomskog razvoja na zapadnom Balkanu kroz primenu neksus pristupa i identifikovanje prednosti prekogranične saradnje. Objavljivanje pune procene nadovezuje se na siže o proceni neksusa sliva reke Drine.

U nastavku procene koju je finansirala Italija, italijansko Ministarstvo za životnu sredinu, zemljište i more je namenilo sredstva za poboljšanja monitoringa kvaliteta vode i saradnje u slivu reke Drine, i za rešavanje problema zagađenja, imeđu ostalog. U saradnji sa Globalnim partnerstvom za vode – Mediteran, predviđena je i dodatna pomoć zemljama Zapadnog Balkana u rešavanju pitanja neksusa.

U okviru Konvencije o vodama, razvijena su praktična sredstva za podršku poboljšanju prekogranične saradnje između zemalja. Dva primera među praktičnim instrumentima su Metodologija za procenu neksusa i Smernice za utvrđivanje, procenu i koristi komunikacije o prekograničnoj saradnji po pitanju vode.

Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

Neretva, zagadjenje vode, HE Ulog

Federacija BiH pokreće postupak protiv izgradnje hidroelektrane Ulog na Neretvi

29. decembar 2017. - HE Ulog bi mogla da izazove štetu u opštini Konjic i ugrozi sigurnost stanovništva i materijalnih dobara oko Neretve, poručuje Federacija BiH

prekogranicnoj vode energetike slivu reke Drine energetske tranzicije klimatskih

Podrška prekograničnoj saradnji u sektorima vode i energetike u slivu reke Drine za postizanje zelene energetske tranzicije i klimatskih obaveza

29. decembar 2017. - Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, UNECE i Finska su u okviru Sarajevske energetske i klimatske sedmice organizovali diskusiju o razvoju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u slivu reke Drine

Probistip Toksicno jalovište u Probistipu zamenice solarna elektrana

Toksično jalovište u Probištipu zameniće solarna elektrana

29. decembar 2017. - Opština Probištip u Severnoj Makedoniji će potražiti investitora koji bi sanirao rudarsko jalovište i izgradio solarnu elektranu

Inicijativa Pravo na vodu organizuje foto-safari javnih česama

Inicijativa Pravo na vodu organizuje Foto-safari javnih česama

29. decembar 2017. - Inicijativa Pravo na vodu je objavila poziv građanima na svoj Foto-safari gde oni treba da fotografišu javne česme u svom kraju