Nove mašine pomažu kompaniji Teko Mining da smanji emisije CO2 iz proizvodnje kamenog materijala za gradnju

16.12.2020. - Proizvođač kamenog materijala za gradnju Teko Mining je nabavkom novih mašina smanjio uticaj na životnu sredinu i unapredio efikasnost.

Page:
1