Nove mašine pomažu kompaniji Teko Mining da smanji emisije CO2 iz proizvodnje kamenog materijala za gradnju

16 December 2020 - Proizvođač kamenog materijala za gradnju Teko Mining je nabavkom novih mašina smanjio uticaj na životnu sredinu i unapredio efikasnost.

Page:
1