Svetski ekonomski forum: Deceniju koja dolazi obeležiće ekološke i društvene krize

Svetski ekonomski forum: Deceniju koja dolazi obeležiće ekološke i društvene krize

13.01.2023. - Prema WEF-ovoj analizi, neizvesnu i turbulentnu deceniju koja je pred nama karakterisaće ekološke i društvene krize

Page:
1